English version of this page

Et staselig fartøy

Osebergskipet er et spesielt flott fartøy og han eller hun som fikk det laget brukte store ressurser på å få skipet dekorert.

Osebergstavn
Osebergskipets stavn. © Kulturhistorisk museum, UiO/ Eirik Irgens Johnsen.

Dekorert med dyreornamentikk

Det er skåret flott dyreornamentikk helt nede fra kjølen, langt under vannlinjen, og opp langs forstavnen som ender i et spiralsnodd ormehode. Så rikt utsmykkede skip har nok vært forbeholdt spesielle personer i overklassen.

Plass til 30 roere

Osebergskipet kunne både seiles og ros. Det er 15 årehull på hver side, med 30 roere var skipet fullt bemannet. I tillegg kom styrmann som passet roret og utkiksmann som sto foran i baugen. Årene er laget av furu. På noen av dem er det funnet spor etter malte dekorasjoner. Det er ikke slitasjespor på årene, Kanskje var de laget spesielt til begravelsen.

Laget av eik

Osebergskipet ble bygget i Sørvest-Norge rundt år 820. Det er laget av eik og hver enkelt bordgang overlapper den neste og de er festet sammen med jernnagler. Skipssiden består av 12 bordganger. Under vannlinjen er de bare to-tre centimeter tykke. De to øverste bordgangene er litt tykkere. Skipsdekket er laget av løse furubord. Masten er også laget av furu og har vært mellom 10 og 13 meter høy.

 

Osebergskipet
Osebergskipet i Vikingskipshuset. © Kulturhistorisk museum, UiO/ Eirik Irgens Johnsen.

Les mer om Osebergfunnet

Publisert 1. nov. 2012 15:17 - Sist endret 21. feb. 2019 11:08