English version of this page

Tune

Tuneskipet har sannsynlivis vært et hurtig, havgående skip som raskt kunne frakte mennesker fra ett sted til et annet. 

Publisert 1. nov. 2012 17:11 - Sist endret 20. mars 2020 11:46