English version of this page

Tunefunnet

Tuneskipet ble funnet i 1867 på gården Nedre Haugen på Rolvsøy, utenfor Fredrikstad. Det var det første vikingskipet som ble utgravd, og er fortsatt et av de best bevarte vikingskipene i verden. 

tegning Tuneskipet
Tegning av Tuneskipet fra 1868. Illustrasjon: Kulturhistorisk museum, UiO.

En stor gravhaug

Gravhaugen Tuneskipet lå i var uvanlig stor; om lag 80 meter i diameter og omtrent fire meter høy. Den var dermed en av landets største gravhauger. I årene før utgravingen var mye av jorden i gravhaugen fjernet for å bli brukt andre steder. Dessuten var haugen åpnet og delvis utgravd tidligere. Dette førte til at det kom oksygen inn som bidro til å bryte ned skipet i gravhaugen.

Hardhendt utgraving

Tuneskipet ble utgravd på en tid da den moderne arkeologien enda ikke hadde funnet sin form. Skipet ble hentet ut av graven både raskt og røft. Det førte til at både mannen som var begravd i skipet og de fleste av gjenstandene han fikk med seg ble enten borte eller ødelagt.

Utgravingen ble ledet av professor Oluf Rygh, og varte bare om lag to uker. Fordi arbeidet gikk så fort, fikk skipet en nokså hardhendt behandling. Blant annet har skipet flere merker etter spadene som ble brukt.

Transporten til hovedstaden

For å få skipet ut av gravhaugen ble det festet en trerammer til undersiden av skipet. Det ble spent hester til rammen, og skipet ble trukket ut av gravhaugen og transportert til en elv i nærheten. Her ble skipet flyttet over på en pram og fløtet til fjorden, og videre inn til hovedstaden. Tuneskipet ble liggende utendørs en tid før det fikk et eget hus.


Les mer

Publisert 17. okt. 2012 21:12 - Sist endret 20. mars 2020 14:35