English version of this page

Tunegraven

I graven fant arkeologene restene av en mann, tre hester og flere gravgaver. Mannen i Tunegraven må ha vært en viktig person.

Gravkammeret

Bildet kan inneholde: fjær, blad, vinge, organisme.
Tuneskipet. Foto: Morten Krogvold og Svein Kojan

Tuneskipet stod orientert nesten rett nord-syd i gravhaugen. Innvendig var skipet foret med mose og einer. Midt i skipet var det bygget et gravkammer med flatt tak. Veggene var festet i leiren på yttersiden av skipet. I gravkammeret lå restene av en mann.

En mann av høy rang

Vi vet ikke hvem han var, men han må ha vært viktig nok til at det har vært nødvendig å gi ham en fantastisk og verdig grav. Selv om graven har vært røvet og det bare var bevart rester av gravgavene, viser de at den døde har vært en mann av høy rang. Han fikk følge av tre hester. En ble funnet inne i skipet og to på utsiden.

Fikk våpnene med

Arkeologene fant det som var igjen av våpenutstyret hans; et sverdgrep, to spydspisser, en skjoldbule og det som trolig er rester av en ringbrynje. Dessuten ble det funnet en terning, to perler, tøyrester, deler av en ski, rester av en sal og enkelte utskårede trestykker med ukjent funksjon. Disse gjenstandene er beskrevet i notatene som ble gjort under utgravingen. 

Gjenstandene forsvant

Fordi Tuneskipet ble funnet på en tid da den moderne arkeologien enda ikke hadde funnet sin form forsvant mange av gjenstandene under og like etter utgravingen. De kom dermed aldri inn til museet. Gjenstandene som eksisterer i dag er dessverre i en veldig dårlig tilstand.


Les mer

Publisert 1. nov. 2012 17:14 - Sist endret 20. mars 2020 12:04