Litt om arkeologi

Her kan du bli kjent med den nysgjerrige arkeologrotta Anne Stine.

Arkeologrotta

Error: /barn-skole/barn/vikingtid/litt-om-arkeologi/arkeologrotta/?vrtx=feed does not exist

Litt om arkeologi

Error: /barn-skole/barn/vikingtid/litt-om-arkeologi/litt-om-arkeologi/?vrtx=feed does not exist

Illustrasjon: © Kulturhistorisk museum, UiO/ Elisabeth J. Vogt