Våpen og gullskattar

Vikingane var glad i å grave ned ting i jorda, anten som gåver i graver til døde menneske, eller som skattar. Arkeologane har funne mange fine vikingvåpen i graver og nokre fantastiske gull- og sølvskattar.

Bildet kan inneholde: illustrasjon, grafisk design.

Illustrasjon: © Kulturhistorisk museum, UiO/ Elisabeth J. Vogt