Våpen og gullskatter

Vikingene var glad i å grave ting ned i jorden, enten som gaver i graver til døde mennesker eller som skatter. Arkeologene har funnet mange fine vikingvåpen i graver og noen fantastiske gull- og sølvskatter.
 

Våpen

Error: /barn-skole/barn/vikingtid/vapen-og-gullskatter/vapen/?vrtx=feed does not exist

Gullskatter

Error: /barn-skole/barn/vikingtid/vapen-og-gullskatter/skatter/?vrtx=feed does not exist

Illustrasjon: © Kulturhistorisk museum, UiO/ Elisabeth J. Vogt