Vikingar heime

vikinggården

Livet i vikingtida bydde på kvardag og fest, gleder og sorger. Korleis trur du dei hadde det? Her kan du finne ut meir om kva store og små heldt på med.

Illustrasjon: © Kulturhistorisk museum, UiO/ Elisabeth J. Vogt