Runer og samfunn

Ulver jager sol og måne over himmelen.
Publisert 2. jan. 2016 17:41

Vikingane hadde styr på tida og hadde noko som nok var veldig likt vår veke. Dagane i veka gav dei namn etter gudar og viktige ting slik som sol, måne og vasking. Vi brukar framleis dei same namna på dagane.

beinbit med runer
Publisert 23. des. 2015 10:29

Runer er vikinganes bokstavar og dei blei brukt for å sende beskjedar, merkje ting ein eigde eller skrive på stader ein hadde vore. Runene kunne også brukast som magi for å få hjelp frå gudane.