Vikingar i vest

Islandsk landskap
Publisert 29. feb. 2016 10:15

Vikingane gav ofte namn til stader etter som kva dei fyrst såg då dei kom seglande. Island fekk kanskje namn etter isblokkar i fjordane og snødekte fjelltoppar.