Gokstad

Publisert 18. juni 2014 09:06

Vikingane trong skip som kunne brukast til fleire typar reiser. Gokstadskipet kunne brukast til både oppdagingsreiser, handelsreiser og vikingtokt.

Gokstadmannens gravkammer
Publisert 18. juni 2014 09:06

Gokstadskipet blei trekt på land for å bli brukt som gravskip for ein rik mann. Det blei bygd eit gravkammer bak i skipet der den døde mannen blei lagt i ein seng.

Publisert 18. juni 2014 09:06

Vikingane reiste mykje, og då var det praktisk å ha med seg telt. I Gokstadgrava blei det funne restar etter eit telt der teltstongane var pynta med dyrehovud.

Publisert 18. juni 2014 09:06

På garden Gokstad i Sandefjord kommune låg det ein stor gravhaug som blei kalla Kongshaugen. Det gjekk eit rykte om at det låg eit skip i den.