Vikinggravens hemmelighet

I 1903 ble verdens største vikinggrav funnet på gården Oseberg i Vestfold. Det var graven til to damer og den inneholdt et vikingskip fylt med flotte gravgaver.

Osebergskipet under utgraving

Osebergskipet slik det så ut da det ble gravet ut i 1904. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO/ O. Væring

Den store oppdagelsen

Da bonden på Lille Oseberg gård i Vestfold stakk spaden i den store gravhaugen på gården sin, støtte han på noe helt uvanlig. Bonden varslet arkeologen ved Universitetets Oldsaksamling i Oslo - to dager senere var arkeolog Gabriel Gustafson på plass. I graven fant Gustafson flere skipsdeler dekorert med vikingtidens mønstre. Arkeologen ble sikker i sin sak; gravhaugen var en skipsgrav fra vikingtiden.

Spennende utgravning

Utgravningen av Oseberghaugen startet sommeren etter, i 1904. Bak rekkverket sto folk og fulgte ivrig med mens mannskapet gravde fram skipet og de fabelaktige gjenstandene som fantes i det. Etter hvert som de gravde seg nedover i jordlagene kom det fram en vogn, sleder, senger, telt, kister, bøtter, kar og masse andre flotte gjenstander. Du kan se den lange listen over alt som ble funnet i Oseberggraven ved å klikke på det lille bildet øverst til høyre.

Gåten Oseberg

Men etter utgravningen satt arkeologene igjen med flere uløste gåter. Hvem var gravlagt i det flotte skipet? Når fant begravelsen sted? Hvorfor fikk de døde så mange gravgaver? Og hva skulle de brukes til? Det var mye å forske på og fortsatt har vi ikke svar på alt.

 

 
Publisert 17. juni 2014 11:19 - Sist endret 24. jan. 2020 08:43