Nettsider med emneord «Kulturhistorisk museum»

Publisert 1. juni 2017 08:33

Jan Petersen er velkjent for dagens arkeologer som forfatteren av sentrale bøker om vikingtidens gjenstander og typologi. Men visste du at museumsarkivet ved Kulturhistorisk museum sitter på store deler av Petersens forarbeider? Det aller meste består av Petersens egne «lappotek» over funn fra vikingtiden i Norge.

Publisert 11. mai 2017 11:22

Den 12. mai åpnes første etasje på Historisk museum i ny glans med både ny, fast utstilling og ny butikk. I den anledning ønsker museumsarkivet i å presentere et over hundre år gammelt klenodium, nemlig et foredrag skrevet og holdt av bygningens arkitekt Henrik Bull ikke lenge etter åpningen i 1904.

Bildet kan inneholde: tekst, håndskrift, papir, konvolutt, papirprodukt.
Publisert 9. des. 2016 08:30

Kulturhistorisk museum og museumsarkivet er stolte av å kunne presentere ei ny oppføring i Noregs dokumentarv, som ein av 12 blant 26 nominerte kandidatar. Dokumentet som no har fått dokumentarvstatus og dermed vert innlemma i den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register, er Antiquitets Commissionens stiftingsbrev frå 1811. Brevet er ei signert avtale mellom Selskabet for Norges Vel og dei utpekte medlemmane i kommisjonen.