Webpages tagged with «Olavsfestdagene foredrag Mammon Frelsens økonomi»

Published July 31, 2016 11:23 PM

Foredrag: Mammon, Hellige Olav og Frelsens økonomi

Om mynt, myntfunn og middelalderens religiøse praksis med funderinger om frelsens økonomi, synet på verdi, griskhet, hvilken rolle spilte pengeofferet for frelse, kvinners religiøse praksis og hva som var gode og onde penger.

Svein Harald Gullbekk er professor i numismatikk og mynthistorie ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.