English

Forvaltningsundersøkelser (FUN)

Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse St. Olavs gate 29
0166 Oslo
Stedkode 278210

Ansatte

Listen inneholder 24 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bjørkli, Birgitte Rådgiver +47 22859805 95759238 (mob) 95759238 birgitte.bjorkli@khm.uio.no Steinalder, Steinalderteknologi, Metodeutvikling, Arkeologiske gjenstander, Kronologi, Typologi, Museologi, formidling
Bukkemoen, Grethe Bjørkan Stipendiat +47 22841919 g.b.bukkemoen@iakh.uio.no Hushold, Arkeologi, Jernalder, stipendiat arkeologi, Materiell kultur
Friis, Ellen Kathrine Rådgiver e.k.friis@khm.uio.no
Granados, Tina Rådgiver tina.granados@khm.uio.no
Havstein, John Asbjørn Rådgiver 414 72 367 j.a.havstein@khm.uio.no
Hårstad, Silje Rådgiver +47 45839348 (mob) silje.harstad@khm.uio.no
Johannessen, Linnea Syversætre Rådgiver +47 40649812 (mob) +47 40649812 l.s.johannessen@khm.uio.no GIS, Metodeutvikling, Feltdokumentasjon, Intrasis, Arkeologi, Forvaltning
Koxvold, Lucia Rådgiver +47 22851956 +47 91645803 (mob) 91645803 lucia.koxvold@khm.uio.no Eldre og yngre steinalder, råstoff, Arkeologi, teknologi
Ledsten, Kristine Rådgiver kristine.ledsten@khm.uio.no
Lindh, Christian Ledende forskn.tekn christian.lindh@khm.uio.no
Martinsen, Julian Robert Post Rådgiver +47 22859901 j.r.p.martinsen@khm.uio.no Jernalder, Jernvinne, Fangst, Teknologi, Høyfjell
McGraw, Jessica Leigh Rådgiver j.l.mcgraw@khm.uio.no Arkeologi, Bosetningsarkeologi, Jernalder, Vikingtid, Markedsplasser, Sentralplasser, Håndverk og produksjon, Insulær metallkunst, Vikingtidens dyreornamentikk
Melvold, Stine Annette Avdelingsleder +47 22851947 +47 90501207 (mob) s.a.melvold@khm.uio.no Arkeologi
Norbakk, Emma Ledende forskn.tekn emma.norbakk@khm.uio.no
Reitan, Gaute Rådgiver +47 22859496 +4795962590 (mob) 95962590 gaute.reitan@khm.uio.no Arkeologi, Boplasslokalisering i steinalder, Forskningsformidling, Jordbrukskultur, Keramikk fra yngre steinalder, Yngre fangst- og jegerkultur i steinalder, Utgravninger: dokumentasjon og metode
Rosenvinge, Carine Sofie Stipendiat +47 22851930 c.s.rosenvinge@iakh.uio.no stipendiat arkeologi, Arkeologi
Rødsrud, Christian Løchsen Rådgiver +47 22859408 +47 97641562 (mob) c.l.rodsrud@khm.uio.no Arkeologi, Jernalder, Førromersk jernalder, Romertid, Folkevandringstid, Vikingtid, Keramikk, Graver, Bosetningsspor, Markedsplasser
Sand-Eriksen, Anette Rådgiver anette.sand-eriksen@khm.uio.no
Stokke, Jo-Simon Frøshaug Rådgiver +47 48239706 j.s.f.stokke@khm.uio.no Arkeologi
Sæther, Kathryn Etta Rådgiver k.e.sather@khm.uio.no
Viken, Synnøve Rådgiver +47 97581648 (mob) synnove.viken@khm.uio.no Steinalder, Steinteknologi, Mesolithic, Mesolithic mobility, Stone Age Technology
Wenn, Camilla Cecilie Rådgiver +47 22859435 +47 90404209 (mob) c.c.wenn@khm.uio.no Bosetningsarkeologi, Graver, Jernfremstilling, Jernvinne, Tjæremile, dyrkningsspor, Jernalder, Vikingtid, Tyrkia, Italia, klassisk arkeologi, romersk keramikk, vann og drenering
Winther, Torgeir Rådgiver +47 47644427 (mob) torgeir.winther@khm.uio.no
Ødegaard, Marie Rådgiver +47 92425068 (mob) marie.odegaard@khm.uio.no Arkeologi, Jernalder, Eldre jernalder, Yngre jernalder, Vikingtid, Bosetning, Middelalder, GIS, Landskapsarkeologi