Christina Fredrikke Danielsen

Adviser - Rescue Archaeology
Norwegian version of this page
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publications

  • Reitan, Gaute; Schülke, Almut; Gummesson, Sara & Danielsen, Christina Fredrikke (2019). Brunstad i Stokke, Vestfold - et bosettingsområde fra rundt 6000 f.Kr., med spor etter gjentatte besøk, grav og deponeringer. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXXXII, s 33- 62 . doi: http://dx.doi.org/10.5617/viking.7115 Show summary

View all works in Cristin

Published Feb. 27, 2019 1:10 PM - Last modified Feb. 27, 2019 1:10 PM