Gaute Reitan

Adviser - Rescue Archaeology
Image of Gaute Reitan
Norwegian version of this page
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Tags: Archeology

Publications

 • Schülke, Almut; Eriksen, Kristin; Gummesson, Sara & Reitan, Gaute (2019). The Mesolithic inhumation at Brunstad - A two-step multidisciplinary excavation Method enables rare Insights into hunter-gatherer mortuary practice in Norway. Journal of Archaeological Science: Reports. ISSN 2352-409X. 23(February 2019), p. 662–673. doi: 10.1016/j.jasrep.2018.11.025. Full text in Research Archive
 • Reitan, Gaute; Danielsen, Christina Fredrikke; Gummesson, Sara & Schülke, Almut (2019). Brunstad i Stokke, Vestfold - et bosettingsområde fra rundt 6000 f.Kr., med spor etter gjentatte besøk, grav og deponeringer. Viking. ISSN 0332-608X. LXXXII, p. 33–62. doi: 10.5617/viking.7115. Full text in Research Archive
 • Stokke, Jo-Simon Frøshaug & Reitan, Gaute (2018). Kvastad A2. Lokalitet med funn fra tidlig- og mellommesolitikum og dyrkningsspor fra mellom- og senneolitikum. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 375–407.
 • Stokke, Jo-Simon Frøshaug & Reitan, Gaute (2018). Krøgenes D7 og D10. To tidligneolittiske lokaliteter med flekkeproduksjon. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 309–323. Full text in Research Archive
 • Stokke, Jo-Simon Frøshaug; Reitan, Gaute & Solberg, Annette (2018). Kvastad A1. To tidligmesolittiske aktivitetsområder med skivemeisel og -avfall. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 185–201. doi: %09https%3A/doi.org/10.23865/noasp.50. Full text in Research Archive
 • Reitan, Gaute; Sundström, Lars & Stokke, Jo-Simon Frøshaug (2018). Grains of Truth. Neolithic Farming on Mesolithic Sites. New Insights into Early Agriculture in Southeast Norway. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 547–565. Full text in Research Archive
 • Viken, Synnøve & Reitan, Gaute (2018). Naturvitenskap og ekspertanalyser. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 47–56.
 • Darmark, Kim; Johannessen, Linnea Syversætre; Reitan, Gaute; Stokke, Jo-Simon Frøshaug; Sundström, Lars & Viken, Synnøve (2018). Kvastad A4. En tidligmesolittisk lokalitet og en undersøkt kvartsåre. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 203–220.
 • Reitan, Gaute & Solberg, Annette (2018). Krøgenes D5. En strandbundet lokalitet fra mellomneolitikum B med mulige spor etter produksjon av flintøks. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 351–364. Full text in Research Archive
 • Mansrud, Anja; Eigeland, Lotte & Reitan, Gaute (2018). Krøgenes D2. Lokalitet fra seinmesolitikum med koniske kjerner, kulturlag og omfattende produksjon av nøstvetøkser. . In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 281–308. Full text in Research Archive
 • Reitan, Gaute & Solberg, Annette (2018). Krøgenes D1. En strandbundet lokalitet med strukturer og funn fra seinmesolitikum, tidligneolitikum og mellomneolitikum. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 325–349. Full text in Research Archive
 • Reitan, Gaute (2016). Mesolittisk kronologi i Sørøst-Norge - et forslag til justering. Viking. ISSN 0332-608X. 79, p. 23–51. doi: 10.5617/viking.3903.
 • Carrasco, Lotte; Persson, Per; Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte Christin; Fossum, Guro & Melvold, Stine Annette [Show all 7 contributors for this article] (2014). Gunnarsrød 6. Et boplassområde fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum. In Melvold, Stine Annette & Persson, Per (Ed.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-009-5. p. 277–308.
 • Reitan, Gaute (2014). Vallermyrene 1. En strandbundet boplass fra overgangen nøstvetfasen–kjeøyfasen. In Reitan, Gaute & Persson, Per (Ed.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-011-8. p. 70–93.
 • Reitan, Gaute & Fossum, Guro (2014). Gunnarsrød 2. En lokalitet med spredte funn fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum. In Reitan, Gaute & Persson, Per (Ed.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-011-8. p. 361–370.
 • Reitan, Gaute (2014). Gunnarsrød 4. En liten heller med kulturlag fra nøstvetfasen. In Reitan, Gaute & Persson, Per (Ed.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-011-8. p. 398–412.
 • Reitan, Gaute (2014). Langangen Vestgård 5. En strandbundet boplass fra seinmesolitikum og eldste del av tidligneolitikum. In Reitan, Gaute & Persson, Per (Ed.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-011-8. p. 131–170.
 • Reitan, Gaute (2014). Langangen Vestgård 6. En strandbundet boplass med keramikk fra tidligneolitikum. In Reitan, Gaute & Persson, Per (Ed.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-011-8. p. 171–220.
 • Reitan, Gaute (2014). Gunnarsrød 3. Spor etter kort, strandbundet opphold i seinmesolitikum. In Reitan, Gaute & Persson, Per (Ed.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-011-8. p. 355–360.
 • Reitan, Gaute (2014). Gunnarsrød 5. En lokalitet i åkermark fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum, tidligneolitikum og seinneolitikum. In Reitan, Gaute & Persson, Per (Ed.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-011-8. p. 221–254.
 • Reitan, Gaute (2014). Vallermyrene 2. Gårdsbosetting fra bronsealder og eldre jernalder, dyrkningsspor fra eldre jernalder, mulig gravfunn fra vikingtid, samt boplassfunn fra tidligneolitikum. In Reitan, Gaute & Persson, Per (Ed.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-011-8. p. 279–310.
 • Reitan, Gaute (2014). Langangen Vestgård 7. En lokalitet med kokegrop fra seinmesolitikum. In Reitan, Gaute & Persson, Per (Ed.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-011-8. p. 388–397.
 • Reitan, Gaute (2014). Langangen Vestgård 4. Spor etter kort(e) opphold i seinmesolitikum. In Reitan, Gaute & Persson, Per (Ed.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-011-8. p. 377–380.
 • Reitan, Gaute (2014). Vallermyrene 3. En strandbundet lokalitet fra overgangen tidligneolitikum–mellomneolitikum. In Reitan, Gaute & Persson, Per (Ed.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-011-8. p. 381–387.
 • Reitan, Gaute & Fossum, Guro (2014). Gunnarsrød 10. En lokalitet med spor etter øksebearbeiding i seinmesolitikum. In Reitan, Gaute & Persson, Per (Ed.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-011-8. p. 19–30.
 • Reitan, Gaute (2012). Siste nytt fra Norges "megalitikum". Om en sikringsgraving nær en megalittgrav på Hurum. Nicolay skrifter. ISSN 0333-2632. p. 125–146.
 • Reitan, Gaute (2011). Moi - ett jorde, én gård, mange faser? : fra bronsealder til vikingtid og middelalder i Bygland, Setesdal. Viking. ISSN 0332-608X. 74, p. 165–191.
 • Reitan, Gaute (2009). Offer det? om den sosiale funksjonen til offer og graver i neolitikum. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 11, p. 31–50.

View all works in Cristin

 • Reitan, Gaute & Sundström, Lars (2018). The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202566289. 596 p.
 • Reitan, Gaute & Persson, Per (2014). Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-011-8. 430 p.

View all works in Cristin

 • Wright, David Keith & Reitan, Gaute (2021). Possibilities and Challenges with Practical ‘Outdoor Education’ in a New Digital Age.
 • Wright, David K. & Reitan, Gaute (2021). Possibilities and Challenges with Practical ‘Outdoor Education’ in a New Digital Age.
 • Solheim, Steinar; Reitan, Gaute & Roalkvam, Isak (2020). 2000 år på 200 meter. Norark.no.
 • Reitan, Gaute & Granados, Tina Jensen (2020). Mellom berg og under ei kolmile - Blåfjell 1. Norark.no.
 • Reitan, Gaute (2020). E18 Langangen-Lanner, Porsgrunn. Norark.no.
 • Reitan, Gaute & Granados, Tina Jensen (2020). Trinn for trinn i Langangen. Norark.no.
 • Reitan, Gaute (2019). Når ble Norge et bondeland? Egentlig? Norark.no.
 • Reitan, Gaute (2019). Mesolittisk kronologi og neolittisk jordbruk - nye resultater fra Øst-Norge.
 • Reitan, Gaute (2019). Steinalderen på Eiker, ispedd siste arkeologinytt fra Eikerbygdene.
 • Reitan, Gaute (2019). E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektet. Steinalderen fra A til Å på 23 kilometer.
 • Reitan, Gaute (2019). InterCity Vestfold-prosjektet - nye innblikk i mellommesolitikum ved Oslofjorden.
 • Reitan, Gaute (2018). Tidligmesolitikum (ca. 9500-8300 f.Kr.). In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289.
 • Reitan, Gaute (2018). Formidling og personlige møter i felt.
 • Reitan, Gaute (2018). Raw materials and technologies in the long-term along the coast of Mesolithic South Norway.
 • Reitan, Gaute (2018). Kjerner av sannhet om det (hittil) eldste kjente jordbruket i Sørøst-Norge.
 • Reitan, Gaute (2018). De undersøkte lokalitetene. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 65–72.
 • Reitan, Gaute (2018). Neolitikum (ca. 3900-1700 f.Kr.). In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 307–308. Full text in Research Archive
 • Reitan, Gaute (2018). Mellommesolitikum (ca. 8300-5600 f.Kr.). In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289.
 • Reitan, Gaute (2018). Seinmesolitikum (ca. 5600-3900 f.Kr.). In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289.
 • Reitan, Gaute (2018). E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektet: Steinalderen fra A til Å på 23 kilometer.
 • Reitan, Gaute (2018). Formidling av utgravingsresultatene ved E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektet. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 39–45. Full text in Research Archive
 • Sundström, Lars; Johannessen, Linnea Syversætre; Reitan, Gaute & Viken, Synnøve (2018). Utgravningsstrategi, metode, dokumentasjon og funnbearbeiding. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 33–38.
 • Reitan, Gaute (2018). Introduction: Archaeological and geological studies within the E18 Tvedestrand-Arendal project. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 459–462. Full text in Research Archive
 • Reitan, Gaute (2018). Kunnskapsstatus og tidligere undersøkelser av steinalderen i Aust-Agders kyststrøk. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 23–28. Full text in Research Archive
 • Reitan, Gaute (2018). E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektets bakgrunn og organisering. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 17–22. Full text in Research Archive
 • Viken, Synnøve & Reitan, Gaute (2018). Aust-Agder fylkeskommunes registreringer i forbindelse med nye E18 Tvedestrand-Arendal. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 29–30.
 • Mjærum, Axel; Lønaas, Ole Christian; Viken, Synnøve & Reitan, Gaute (2018). Prosjektplan og faglige problemstillinger for E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektet. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 31–32.
 • Reitan, Gaute (2016). "[...] den berømte matematiske nøyaktighet." C14 og andre dateringsmetoder. Eksempler og utfordringer i steinalderforskningen.
 • Schülke, Almut; Eriksen, Kristin; Gummesson, Sara & Reitan, Gaute (2015). Brunstad lok. 25 - A newly discovered Mesolithic grave from Southern Norway.
 • Reitan, Gaute (2015). The Brunstad Sites - New Light on the Middle - Late Mesolithic Transition in Southeast Norway.
 • Reitan, Gaute (2015). Rhyolitt på Østlandet - råstoff og teknologi i tidligneolitikum. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. 124, p. 11–22.
 • Schülke, Almut & Reitan, Gaute (2014). Dyp grop, gamle bein. En steinaldergrav på Brunstad i Stokke, Vestfold.
 • Schülke, Almut & Reitan, Gaute (2014). Brunstad lok. 25 - Status of Research for a newly discovered mesolithic grave from Vestfold.
 • Schülke, Almut & Reitan, Gaute (2014). Den mesolittiske grava på Brunstad - en statusrapport.
 • Schülke, Almut & Reitan, Gaute (2014). Brunstad lok. 25 - Status of research on a newly discovered Mesolithic grave from Vestfold.
 • Schülke, Almut & Reitan, Gaute (2014). Mesolittiske beinfunn på Brunstad. NORARK-hjemmeside.
 • Reitan, Gaute (2014). Innledning. Vestfoldbaneprosjektets undersøkte lokaliteter fra seinmesolitikum, neolitikum og yngre perioder. In Reitan, Gaute & Persson, Per (Ed.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-011-8. p. 10–18.
 • Reitan, Gaute (2014). Moi i Bygland - Fra bronsealder til høymiddelalder på sju uker, Spor i setesdalsjord. Bokbyen forlag. ISSN 9788283160116. p. 71–86.
 • Mansrud, Anja & Reitan, Gaute (2014). "Hard Rock Trasé – formidling av forvaltning på Kulturhistorisk Museum". Nicolay Arkeologisk Tidsskrift 123, 61-67. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. p. 61–67.
 • Reitan, Gaute (2014). Formidling av Vestfoldbaneprosjektet. In Melvold, Stine Annette & Persson, Per (Ed.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-009-5. p. 88–104.
 • Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete; Reitan, Gaute & Eigeland, Lotte Christin (2014). Utgravningsstrategi, metode og dokumentasjon. In Melvold, Stine Annette & Persson, Per (Ed.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-009-5. p. 60–71.
 • Reitan, Gaute (2014). Hard Rock Trasé. En reise gjennom steinalderens landskap.
 • Persson, Per; Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Fossum, Guro; Eigeland, Lotte Christin & Eggen, Inger Margrete (2013). Sista fältsäsongen med Vestfoldbaneprosjektet. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. p. 23–34.
 • Reitan, Gaute (2013). Arkeologene 3: De som formet landet. [TV]. NRK1.
 • Reitan, Gaute (2013). Vestfoldbaneprosjektet. Formidling av et stort steinalderprosjekt.
 • Reitan, Gaute (2013). TV-serien "Arkeologene".
 • Mansrud, Anja & Reitan, Gaute (2013). Hard Rock Trasé – en reise gjennom steinalderens landskap. Utstillingsprosjekt basert på arkeologiske forvaltningsundersøkelser, Kulturhistorisk Museum.
 • Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Fossum, Guro & Eggen, Inger Margrete (2012). Nytt fra steinalderen ved Langangsfjorden. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. p. 67–81.
 • Reitan, Gaute (2012). Med knakkesteiner i verktøykassa. [Radio]. NRK P2.
 • Reitan, Gaute (2012). Dateringsmetoder i arkeologi.
 • Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete & Fossum, Guro (2012). Nytt fra steinalderen ved Langangsfjorden. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. p. 67–82.
 • Reitan, Gaute (2012). Vestfoldbaneprosjektet - de lange linjene gjennom steinalderen.
 • Reitan, Gaute (2011). Langangens steinalder. [Radio]. NRK P2.
 • Reitan, Gaute (2011). Fra "gråstein" til "gull", fra alminnelig til spesielt. Populærformidling av et stort steinalderprosjekt.
 • Reitan, Gaute (2011). Tidligneolitikum rundt Oslofjorden.
 • Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Carrasco, Lotte; Persson, Per; Kristensen, Steinar & Fossum, Guro [Show all 7 contributors for this article] (2011). Stedfast i mesolitikum?
 • Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette & Eggen, Inger Margrete (2011). I Egil Mikkelsens fotspor - steinalderundersøkelser langs en ny jernbane. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. p. 21–32.
 • Reitan, Gaute (2010). Moi, Bygland: Ett jorde, én gård(?), mange faser.
 • Reitan, Gaute (2010). Lundevågenprosjektet - gammelt nytt fra Norges sørspiss. Vest-Agder-museet Lista Årbok. ISSN 1890-6621. p. 39–50.
 • Reitan, Gaute (2010). Smie på smie, hus på hus og kokegrop i kokegrop - et jernalders gårdsanlegg på Nannestad. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. 2-2010(111), p. 65–76.
 • Arntsen, Øyvind; Reitan, Gaute & Østmo, Einar (2009). Museum: Dødekult og megalittgraver. [Radio]. NRK P2 - Museum.
 • Persson, Per Åke; Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete & Kristensen, Steinar (2011). Årsrapport 2010 Årsrapport fra Vefoldbaneprosjektet. Kultuhistorisk museum.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:24 PM - Last modified Feb. 3, 2021 1:13 PM