Gaute Reitan

Adviser - Rescue Archaeology
Image of Gaute Reitan
Norwegian version of this page
Phone +47-22859496
Mobile phone 95962590
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Tags: Archeology

Publications

  • Reitan, Gaute (2016). Mesolittisk kronologi i Sørøst-Norge - et forslag til justering. Viking.  ISSN 0332-608X.  79, s 23- 51 . doi: 10.5617/viking.3903 Show summary
  • Carrasco, Lotte; Persson, Per; Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte Christin; Fossum, Guro; Melvold, Stine Annette & Reitan, Gaute (2014). Gunnarsrød 6. Et boplassområde fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  13.  s 277 - 308
  • Reitan, Gaute (2014). Gunnarsrød 3. Spor etter kort, strandbundet opphold i seinmesolitikum, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  14.1.  s 355 - 360

View all works in Cristin

  • Reitan, Gaute (2016). "[...] den berømte matematiske nøyaktighet." C14 og andre dateringsmetoder. Eksempler og utfordringer i steinalderforskningen.. Show summary
  • Reitan, Gaute (2015). Rhyolitt på Østlandet - råstoff og teknologi i tidligneolitikum.. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  124, s 11- 22
  • Reitan, Gaute (2015). The Brunstad Sites - New Light on the Middle - Late Mesolithic Transition in Southeast Norway..
  • Schülke, Almut; Eriksen, Kristin; Gummesson, Sara & Reitan, Gaute (2015). Brunstad lok. 25 - A newly discovered Mesolithic grave from Southern Norway..
  • Mansrud, Anja & Reitan, Gaute (2014). "Hard Rock Trasé – formidling av forvaltning på Kulturhistorisk Museum". Nicolay Arkeologisk Tidsskrift 123, 61-67. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  s 61- 67
  • Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete; Reitan, Gaute & Eigeland, Lotte Christin (2014). Utgravningsstrategi, metode og dokumentasjon, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  2-6.  s 60 - 71
  • Reitan, Gaute (2014). Formidling av Vestfoldbaneprosjektet, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  2-9.  s 88 - 104

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:24 PM - Last modified Jan. 8, 2014 3:51 PM