Gaute Reitan

Adviser - Rescue Archaeology
Image of Gaute Reitan
Norwegian version of this page
Phone +47 22859496
Mobile phone +4795962590
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Tags: Archeology

Publications

 • Reitan, Gaute; Danielsen, Christina Fredrikke; Gummesson, Sara & Schülke, Almut (2019). Brunstad i Stokke, Vestfold - et bosettingsområde fra rundt 6000 f.Kr., med spor etter gjentatte besøk, grav og deponeringer. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXXXII, s 33- 62 . doi: http://dx.doi.org/10.5617/viking.7115 Full text in Research Archive. Show summary
 • Schülke, Almut; Eriksen, Kristin; Gummesson, Sara & Reitan, Gaute (2019). The Mesolithic inhumation at Brunstad - A two-step multidisciplinary excavation Method enables rare Insights into hunter-gatherer mortuary practice in Norway. Journal of Archaeological Science: Reports.  ISSN 2352-409X.  23(February 2019), s 662- 673 . doi: 10.1016/j.jasrep.2018.11.025 Full text in Research Archive. Show summary
 • Darmark, Kim; Johannessen, Linnea Syversætre; Reitan, Gaute; Stokke, Jo-Simon Frøshaug; Sundström, Lars & Viken, Synnøve (2018). Kvastad A4. En tidligmesolittisk lokalitet og en undersøkt kvartsåre, I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  2.2.6.  s 203 - 220
 • Mansrud, Anja; Eigeland, Lotte & Reitan, Gaute (2018). Krøgenes D2. Lokalitet fra seinmesolitikum med koniske kjerner, kulturlag og omfattende produksjon av nøstvetøkser., I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  2.4.1.  s 281 - 308
 • Reitan, Gaute & Solberg, Annette (2018). Krøgenes D1. En strandbundet lokalitet med strukturer og funn fra seinmesolitikum, tidligneolitikum og mellomneolitikum, I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  2.5.2.  s 325 - 349
 • Reitan, Gaute & Solberg, Annette (2018). Krøgenes D5. En strandbundet lokalitet fra mellomneolitikum B med mulige spor etter produksjon av flintøks, I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  2.5.3.  s 351 - 364
 • Reitan, Gaute; Sundström, Lars & Stokke, Jo-Simon Frøshaug (2018). Grains of Truth. Neolithic Farming on Mesolithic Sites. New Insights into Early Agriculture in Southeast Norway, In Gaute Reitan & Lars Sundström (ed.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  3.9.  s 547 - 565
 • Stokke, Jo-Simon Frøshaug & Reitan, Gaute (2018). Krøgenes D7 og D10. To tidligneolittiske lokaliteter med flekkeproduksjon, I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  2.5.1.  s 309 - 323
 • Stokke, Jo-Simon Frøshaug & Reitan, Gaute (2018). Kvastad A2. Lokalitet med funn fra tidlig- og mellommesolitikum og dyrkningsspor fra mellom- og senneolitikum, I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  2.5.5.  s 375 - 407
 • Stokke, Jo-Simon Frøshaug; Reitan, Gaute & Solberg, Annette (2018). Kvastad A1. To tidligmesolittiske aktivitetsområder med skivemeisel og -avfall, I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  2.2.5.  s 185 - 201
 • Viken, Synnøve & Reitan, Gaute (2018). Naturvitenskap og ekspertanalyser, I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  1.7.  s 47 - 56
 • Reitan, Gaute (2016). Mesolittisk kronologi i Sørøst-Norge - et forslag til justering. Viking.  ISSN 0332-608X.  79, s 23- 51 . doi: 10.5617/viking.3903 Show summary
 • Carrasco, Lotte; Persson, Per; Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte Christin; Fossum, Guro; Melvold, Stine Annette & Reitan, Gaute (2014). Gunnarsrød 6. Et boplassområde fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  13.  s 277 - 308
 • Reitan, Gaute (2014). Gunnarsrød 3. Spor etter kort, strandbundet opphold i seinmesolitikum, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  14.1.  s 355 - 360
 • Reitan, Gaute (2014). Gunnarsrød 4. En liten heller med kulturlag fra nøstvetfasen, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  14.7.  s 398 - 412
 • Reitan, Gaute (2014). Gunnarsrød 5. En lokalitet i åkermark fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum, tidligneolitikum og seinneolitikum, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  9.  s 221 - 254
 • Reitan, Gaute (2014). Langangen Vestgård 4. Spor etter kort(e) opphold i seinmesolitikum, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  14.4.  s 377 - 380
 • Reitan, Gaute (2014). Langangen Vestgård 5. En strandbundet boplass fra seinmesolitikum og eldste del av tidligneolitikum, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  7.  s 131 - 170
 • Reitan, Gaute (2014). Langangen Vestgård 6. En strandbundet boplass med keramikk fra tidligneolitikum, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  8.  s 171 - 220
 • Reitan, Gaute (2014). Langangen Vestgård 7. En lokalitet med kokegrop fra seinmesolitikum, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  14.6.  s 388 - 397
 • Reitan, Gaute (2014). Vallermyrene 1. En strandbundet boplass fra overgangen nøstvetfasen–kjeøyfasen, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  4.  s 70 - 93
 • Reitan, Gaute (2014). Vallermyrene 2. Gårdsbosetting fra bronsealder og eldre jernalder, dyrkningsspor fra eldre jernalder, mulig gravfunn fra vikingtid, samt boplassfunn fra tidligneolitikum, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  11.  s 279 - 310
 • Reitan, Gaute (2014). Vallermyrene 3. En strandbundet lokalitet fra overgangen tidligneolitikum–mellomneolitikum, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  14.5.  s 381 - 387
 • Reitan, Gaute & Fossum, Guro (2014). Gunnarsrød 10. En lokalitet med spor etter øksebearbeiding i seinmesolitikum, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  2.  s 19 - 30
 • Reitan, Gaute & Fossum, Guro (2014). Gunnarsrød 2. En lokalitet med spredte funn fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  14.2.  s 361 - 370
 • Reitan, Gaute (2012). Siste nytt fra Norges "megalitikum". Om en sikringsgraving nær en megalittgrav på Hurum. Nicolay skrifter.  ISSN 0333-2632.  (4), s 125- 146 Show summary
 • Reitan, Gaute (2011). Moi - ett jorde, én gård, mange faser? : fra bronsealder til vikingtid og middelalder i Bygland, Setesdal. Viking.  ISSN 0332-608X.  74, s 165- 191 Show summary
 • Reitan, Gaute (2009). Offer det? om den sosiale funksjonen til offer og graver i neolitikum. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  11, s 31- 50
 • Reitan, Gaute (2009). Tjærebrenning i Hedmark i middelalder og tidlig nyere tid. Varia.  ISSN 1504-3266.  (77), s 133- 146 Show summary
 • Bergstøl, Jostein & Reitan, Gaute (2008). Samer på Dovrefjell i vikingtiden. Et bidrag til debatten omkring samenes sørgrense i forhistorisk tid. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  87(1), s 9- 27 Show summary

View all works in Cristin

 • Reitan, Gaute & Sundström, Lars (red.) (2018). Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  596 s. Show summary
 • Reitan, Gaute & Persson, Per (red.) (2014). Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  430 s.

View all works in Cristin

 • Reitan, Gaute (2020). E18 Langangen-Lanner, Porsgrunn. Norark.no.
 • Reitan, Gaute & Granados, Tina Jensen (2020). Mellom berg og under ei kolmile - Blåfjell 1. Norark.no.
 • Reitan, Gaute & Granados, Tina Jensen (2020). Trinn for trinn i Langangen. Norark.no.
 • Solheim, Steinar; Reitan, Gaute & Roalkvam, Isak (2020). 2000 år på 200 meter. Norark.no.
 • Reitan, Gaute (2019). A Revised Chronology of the Mesolithic in Southeast Norway.
 • Reitan, Gaute (2019). E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektet. Steinalderen fra A til Å på 23 kilometer..
 • Reitan, Gaute (2019). InterCity Vestfold-prosjektet - nye innblikk i mellommesolitikum ved Oslofjorden.
 • Reitan, Gaute (2019). Mesolittisk kronologi og neolittisk jordbruk - nye resultater fra Øst-Norge.
 • Reitan, Gaute (2019). Når ble Norge et bondeland? Egentlig?. Norark.no. Show summary
 • Reitan, Gaute (2019). Steinalderen på Eiker, ispedd siste arkeologinytt fra Eikerbygdene..
 • Mjærum, Axel; Lønaas, Ole Christian; Viken, Synnøve & Reitan, Gaute (2018). Prosjektplan og faglige problemstillinger for E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektet, I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  1.4.  s 31 - 32
 • Reitan, Gaute (2018). De undersøkte lokalitetene, I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  2.1.  s 65 - 72
 • Reitan, Gaute (2018). E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektet: Steinalderen fra A til Å på 23 kilometer.
 • Reitan, Gaute (2018). E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektets bakgrunn og organisering., I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  1.1.  s 17 - 22
 • Reitan, Gaute (2018). Formidling av utgravingsresultatene ved E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektet, I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  1.6.  s 39 - 45
 • Reitan, Gaute (2018). Formidling og personlige møter i felt.
 • Reitan, Gaute (2018). Introduction: Archaeological and geological studies within the E18 Tvedestrand-Arendal project, In Gaute Reitan & Lars Sundström (ed.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  3.1.  s 459 - 462
 • Reitan, Gaute (2018). Kjerner av sannhet om det (hittil) eldste kjente jordbruket i Sørøst-Norge.
 • Reitan, Gaute (2018). Kunnskapsstatus og tidligere undersøkelser av steinalderen i Aust-Agders kyststrøk, I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  1.2.  s 23 - 28
 • Reitan, Gaute (2018). Mellommesolitikum (ca. 8300-5600 f.Kr.), I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  2.3.  s 237
 • Reitan, Gaute (2018). Neolitikum (ca. 3900-1700 f.Kr.), I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  2.5.  s 307 - 308
 • Reitan, Gaute (2018). Raw materials and technologies in the long-term along the coast of Mesolithic South Norway.
 • Reitan, Gaute (2018). Seinmesolitikum (ca. 5600-3900 f.Kr.), I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  2.4.  s 279
 • Reitan, Gaute (2018). Tidligmesolitikum (ca. 9500-8300 f.Kr.), I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  2.2.  s 73
 • Sundström, Lars; Johannessen, Linnea Syversætre; Reitan, Gaute & Viken, Synnøve (2018). Utgravningsstrategi, metode, dokumentasjon og funnbearbeiding, I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  1.5.  s 33 - 38
 • Viken, Synnøve & Reitan, Gaute (2018). Aust-Agder fylkeskommunes registreringer i forbindelse med nye E18 Tvedestrand-Arendal, I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  1.3.  s 29 - 30
 • Reitan, Gaute (2016). "[...] den berømte matematiske nøyaktighet." C14 og andre dateringsmetoder. Eksempler og utfordringer i steinalderforskningen.. Show summary
 • Reitan, Gaute (2015). Rhyolitt på Østlandet - råstoff og teknologi i tidligneolitikum.. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  124, s 11- 22
 • Reitan, Gaute (2015). The Brunstad Sites - New Light on the Middle - Late Mesolithic Transition in Southeast Norway..
 • Schülke, Almut; Eriksen, Kristin; Gummesson, Sara & Reitan, Gaute (2015). Brunstad lok. 25 - A newly discovered Mesolithic grave from Southern Norway..
 • Mansrud, Anja & Reitan, Gaute (2014). "Hard Rock Trasé – formidling av forvaltning på Kulturhistorisk Museum". Nicolay Arkeologisk Tidsskrift 123, 61-67. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  s 61- 67
 • Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete; Reitan, Gaute & Eigeland, Lotte Christin (2014). Utgravningsstrategi, metode og dokumentasjon, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  2-6.  s 60 - 71
 • Reitan, Gaute (2014). Formidling av Vestfoldbaneprosjektet, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  2-9.  s 88 - 104
 • Reitan, Gaute (2014). Hard Rock Trasé. En reise gjennom steinalderens landskap..
 • Reitan, Gaute (2014). Innledning. Vestfoldbaneprosjektets undersøkte lokaliteter fra seinmesolitikum, neolitikum og yngre perioder, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  1.  s 10 - 18
 • Reitan, Gaute (2014). Moi i Bygland - Fra bronsealder til høymiddelalder på sju uker, I:  Spor i setesdalsjord.  Bokbyen forlag.  ISBN 9788283160116.  Kapittel.  s 71 - 86
 • Schülke, Almut & Reitan, Gaute (2014). Brunstad lok. 25 - Status of Research for a newly discovered mesolithic grave from Vestfold.
 • Schülke, Almut & Reitan, Gaute (2014). Brunstad lok. 25 - Status of research on a newly discovered Mesolithic grave from Vestfold.
 • Schülke, Almut & Reitan, Gaute (2014). Den mesolittiske grava på Brunstad - en statusrapport.
 • Schülke, Almut & Reitan, Gaute (2014). Dyp grop, gamle bein. En steinaldergrav på Brunstad i Stokke, Vestfold.
 • Schülke, Almut & Reitan, Gaute (2014). Mesolittiske beinfunn på Brunstad. NORARK-hjemmeside.
 • Mansrud, Anja & Reitan, Gaute (2013). Hard Rock Trasé – en reise gjennom steinalderens landskap. Utstillingsprosjekt basert på arkeologiske forvaltningsundersøkelser, Kulturhistorisk Museum.
 • Persson, Per; Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Fossum, Guro; Eigeland, Lotte Christin & Eggen, Inger Margrete (2013). Sista fältsäsongen med Vestfoldbaneprosjektet. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (120), s 23- 34
 • Reitan, Gaute (2013, 14. april). Arkeologene 3: De som formet landet. [TV].  NRK1.
 • Reitan, Gaute (red.) (2013). Bjørnejegere ved Langangen i steinalderen.
 • Reitan, Gaute (red.) (2013). Flintøkser og traktbeger, men ingen "traktor". Eller...?.
 • Reitan, Gaute (red.) (2013). Nytt om Norges eldste jordbruk - et gjennombrudd i forskningen!.
 • Reitan, Gaute (red.) (2013). TV-serien "Arkeologene".
 • Reitan, Gaute (2013). Vestfoldbaneprosjektet. Formidling av et stort steinalderprosjekt.
 • Reitan, Gaute (red.) (2012). Dateringsmetoder i arkeologi.
 • Reitan, Gaute (red.) (2012). En "hellig, hvit stein" fra Grenland Folkehøgskole.
 • Reitan, Gaute (red.) (2012). Foreløpig meddelelse fra Vallermyrene, Porsgrunn.
 • Reitan, Gaute (red.) (2012). Gåtefullt funn på Langangen Vestgård 6.
 • Reitan, Gaute (2012, 06. oktober). Med knakkesteiner i verktøykassa. [Radio].  NRK P2.
 • Reitan, Gaute (red.) (2012). Rhyolitt, et vestnorsk råmateriale i Langangen.
 • Reitan, Gaute (2012). Vestfoldbaneprosjektet - de lange linjene gjennom steinalderen.
 • Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete & Fossum, Guro (2012). Nytt fra steinalderen ved Langangsfjorden. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (117), s 67- 82
 • Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Fossum, Guro & Eggen, Inger Margrete (2012). Nytt fra steinalderen ved Langangsfjorden. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (117), s 67- 81
 • Persson, Per Åke; Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete & Kristensen, Steinar (2011). Årsrapport 2010 Årsrapport fra Vefoldbaneprosjektet.
 • Reitan, Gaute (2011). Fra "gråstein" til "gull", fra alminnelig til spesielt. Populærformidling av et stort steinalderprosjekt.
 • Reitan, Gaute (2011, 25. juni). Langangens steinalder. [Radio].  NRK P2.
 • Reitan, Gaute (2011). Tidligneolitikum rundt Oslofjorden.
 • Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Carrasco, Lotte; Persson, Per; Kristensen, Steinar; Fossum, Guro & Eggen, Inger Margrete (2011). Stedfast i mesolitikum?.
 • Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette & Eggen, Inger Margrete (2011). I Egil Mikkelsens fotspor - steinalderundersøkelser langs en ny jernbane. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (114), s 21- 32
 • Reitan, Gaute (2010). Lundevågenprosjektet - gammelt nytt fra Norges sørspiss. Vest-Agder-museet Lista Årbok.  ISSN 1890-6621.  s 39- 50 Show summary
 • Reitan, Gaute (2010). Moi, Bygland: Ett jorde, én gård(?), mange faser.
 • Reitan, Gaute (2010). Smie på smie, hus på hus og kokegrop i kokegrop - et jernalders gårdsanlegg på Nannestad. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  2-2010(111), s 65- 76
 • Arntsen, Øyvind; Reitan, Gaute & Østmo, Einar (2009, 24. oktober). Museum: Dødekult og megalittgraver. [Radio].  NRK P2 - Museum.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:24 PM - Last modified Feb. 3, 2021 1:13 PM