Ingar Mørkestøl Gundersen

Doctoral Research Fellow - Department of Archaeology
Image of Ingar Mørkestøl Gundersen
Norwegian version of this page
Phone +47 22859471
Mobile phone +47 99038262
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Other affiliations Faculty of Humanities (Student)
Tags: Archeology, environmental humanities, climate, climate change, Iron Age, iron production, Settlement Archaeology, Landscape archaeology, Epistemology, resilience theory, societal vulnerability

Publications

 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2020). Kokegroper som massemateriale. Regional variasjon i en kulturhistorisk brytningstid, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  9.  s 187 - 199 Full text in Research Archive.
 • Rundberget, Bernt; Vasks, Andrejs; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Brūzis, Rūdolfs; Larsen, Jan Henning; Bebre, Viktorija; Inga, Donina & Arturs, Viksna (2020). Bloomery ironmaking in Latvia: a comparative study of Iron Age and medieval technologies. Historical Metallurgy: Journal of the Historical Metallurgy Society.  ISSN 0142-3304.  52(2), s 96- 109 Full text in Research Archive.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2019). The Fimbulwinter theory and the 6th century crisis in the light of Norwegian archaeology: Towards a human-environmental approach. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  21, s 101- 119 . doi: 10.5617/pt.7538 Full text in Research Archive. Show summary
 • Jakovleva, Marite; Auzina, Dita; Bruzis, Rudolfs; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Rundberget, Bernt; Bebre, Viktorija; Donina, Inga; Klava, Valda; Straube, Gvido; Berzins, Valdis; Viksna, Arturs; Actins, Andris; Meija, Raimonds; Popovs, Konrads; Upmalis, Raitis & Parfentev, Anton (2019). Gone to smelt iron in Courland: technology transfer in the development of an early modern industry. Post-Medieval Archaeology.  ISSN 0079-4236.  53(1), s 102- 124 . doi: 10.1080/00794236.2019.1601398 Full text in Research Archive.
 • Andreadakis, Linn Trude Lieng & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Øybrekka i Nord-Fron. Fossile dyrkingsspor og flomsekvenser fra romertid, folkevandringstid, merovingertid og nyere tid, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  17.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Brytningstid i Gudbrandsdalens jernalder. Natur- og kulturhistoriske forutsetninger for maktsenterutviklingen, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  28.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). "Da skriunn gjekk". Flomhistorikkens betydning for undersøkelsen, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  10.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Fangstgroper, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  20.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Jordbruksbosetninger i dalbunnen. Fellestrekk, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  12.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Andreadakis, Linn Trude Lieng (2016). Kullgroper i Fron, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  19.
 • Loktu, Lise & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Jernaldergårdene ved Breivegen. Kontinuitet og endring over 300 år, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  14.
 • Nesje, Atle; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Cannell, Rebecca J.S. (2016). Flommer og flomskred i Gudbrandsdalen i et værmessig og klimatisk perspektiv, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  9.  s 80 - 93
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Sogn og Fjordane på tvers - 420 kV "Ørskog - Fardal", I: Søren Diinhoff; Tore Slinning & Morten Ramstad (red.),  Jordbruksbosetningens utvikling på Vestlandet. Kunnskapsstatus, presentasjon av nye resultater og fremtidige problemstillinger. UBAS 7.  Universitetet i Bergen.  ISBN 978-82-90273-88-5.  7.  s 93 - 108
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2011). Aspects of interregional impulses: Germanic princely graves in the early Roman period. Cultural-Historical Reports.  ISSN 1892-0705.  (10), s 70- 79
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Wenn, Camilla Cecilie (2011). Ullsokningen og Kjyru-Tap – Ny kunnskap om tjæremila i førreformatorisk tid. Viking.  ISSN 0332-608X.  74, s 241- 264
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Handel og interaksjon. Vareutvekslingens form og funksjon i Germania i eldre romersk jernalder. Nicolay skrifter.  ISSN 0333-2632.  (3), s 90- 103
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Tekst og tolkning - en kritisk tilnærming til bruken av skriftlige kilder i romertidsforskningen. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  12, s 81- 92
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Fuglevik, Lars Morten (2007). Skriftlige kilder i arkeologiske forklaringsmodeller – Tolkningsproblemer knyttet til bruk av romerske tekster i konstruksjonen av nordeuropeisk romertid. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (103)
 • Solberg, Annette & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2007). Under asfalten. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (102), s 61- 66
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Wikstrøm, Tone (2004). Fra barbari til sivilisasjon. Romaniseringen av Hispania ved overgangen til romersk tid. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (92)
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2002). Med Heyerdahl i asenes land. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (88)

View all works in Cristin

 • Cannell, Rebecca; Nesje, Atle & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Flommer og flomskred i Gudbrandsdalen i et værmessig og klimatisk perspektiv. Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  332 s.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (red.) (2016). Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  332 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Almehagen, Einar; Stamnes, Arne Anderson; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Aasen, Henriette Sinding (2020, 08. oktober). På sporet av den første kirka.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2020). Farger moderne trusselbilder synet vårt på forhistorien?. Forskersonen.no. Show summary
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Stamnes, Arne Anderson (2020, 23. juni). Startar stor undersøking med georadar i gravhaugane: - Det blir vanvittig spennande å sjå kva vi kan finne. [Internett].  Dølen.
 • Hong, Terje Gording; Stamnes, Arne Anderson & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2020, 24. juni). Reporter Terje Gordin Hong på Georadartesting. [Radio].  NRK Innlandet.
 • Hong, Terje Gording; Stamnes, Arne Anderson; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Muriteigen, Ole Tvete (2020, 24. juni). Georadar og arkeologi. [TV].  NRK Innlandet.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Marianne, Nordahl & Bergstrøm, Ida Irene (2019, 05. november). The mystery from pre-Viking days: Only the most powerful had these little pieces of gold. [Internett].  www.sciencenorway.no.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Et arkeologisk perspektiv på klima og økologi.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Filmen Skjelvet viser hvordan «apokalypsen» alltid har fascinert oss. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 32- 33 . doi: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/EonjKo/Kronikk-Filmen-Skjelvet-viser-hvordan--apokalypsen-alltid-har-fascinert-oss--Ingar-M-Gundersen
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). The 6th century crisis in Norwegian archaeology. A preliminary study.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Bostic, Joshua Neilson (2018). The Fimbulwinter of AD 536-538: Crisis, adaptation or decline?. Show summary
 • Martinsen, Julian Robert Post; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Arkeologi mellom Hedemarken og Østerdalen. Utgravninger knyttet til bygging av ny rv. 3/25.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2017). Gård og utmark i Gudbrandsdalen. Et riss av dalens forhistorie.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2017). Hva arkeologene fant på E6-prosjektet, I: Håkon Aurlien (red.),  Årbok for Norsk vegmuseum 2017.  Statens vegvesen / Norsk vegmuseum.  ISBN 9788291130453.  Veghistorie.  s 97 - 114
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). E6-prosjektet Gudbrandsdalen. Bakgrunn, organisering og omfang, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  1.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Forord, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  Forord.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Lokal forankring og formidling, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  4.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Undersøkte kulturminner, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  3.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Larsen, Jan Henning & Lønaas, Ole Christian (2016). Overordnede problemstillinger for E6-prosjektet Gudbrandsdalen, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  8.
 • Rundberget, Bernt; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Larsen, Jan Henning (2016). Iron Bloomery in Norway and Latvia in a comparative perspective.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). E6 Gudbrandsdalen - Forvaltningsarkeologi som premissleverandør.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Fra Frons eldre historie. Fronsbygdin.  ISSN 1504-3436.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Ingen grenser - forvaltningsarkeologi som premissleverandør.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Jernaldergårdene ved Hundorp - I et natur- og kulturhistorisk perspektiv.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Natur og kultur i brutal forening - Et forsknings- og forvaltningsarkeologisk dilemma.
 • Guhnfeldt, Cato & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012, 12. september). Trosset flomfaren. En til nå ukjent historisk gårdsstruktur er avdekket i Gudbrandsdalen, med gårder lagt til dalbunnen, ikke bare i dalsidene, til tross for stadig flom- og rasfare.  Aftenposten.
 • Guhnfeldt, Cato; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Larsen, Jan Henning (2012, 14. oktober). Hundorp - vårt glemte høvdingsete.  Aftenposten.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012). E6 Gudbrandsdalen: Veiutbygging, arkeologi og kunnskapsproduksjon.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012). E6 Gudbrandsdalen: Veiutbygging, arkeologi og kunnskapsproduksjon.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012). Ingen grenser. Forvaltningsarkeologi som premissleverandør.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Almehagen, Einar (2012, 20. september). Graver ut jernalderhus.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Almehagen, Einar (2012, 24. mai). Må grave opp jorde på Frya på nytt.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Fossum, Elin (2012, 16. mai). Fant forhistoriske flommer. [Radio].  NRK Hedmark og Oppland.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Loktu, Lise (2012). Bruk din lokale aktør! Aktiv formidlingsstrategi gir positive ringvirkninger.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Loktu, Lise (2012). E6 Gudbrandsdalen. Innlandets Pompeii - Natur og kultur i brutal forening.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Loktu, Lise; Almehagen, Einar & Villumsen, Tina (2012, 02. juni). Funn som endrer historien.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Randby, Geir (2012, 13. september). Radioinnslag om utgravninger langsmed ny E6 i Gudbrandsdalen. [Radio].  NRK P1 og P2.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Randby, Geir (2012, 14. oktober). Storstilt utgravning. [TV].  NRK Østnytt.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Sletten, Bjørn & Villumsen, Tina (2012, 30. august). Vegen til ny kunnskap. Ny E6 gjennom dalen betyr ikkje berre betre veg. Det betyr også ny kunnskap om fortidas Midt-Gudbrandsdal.  Dølen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Storvik, Knut & Villumsen, Tina (2012, 06. august). På oppdagarferd langs E6.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Torgersrud, Halvor (2012, 14. september). Ja, sjef for alt gammelt.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Torgersrud, Halvor (2012, 11. september). Vil geoskanne Hundorp. Har faglig sprengkraft på linje med Gokstad og Oseberg, hevder arkeologene.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2011). E6 Gudbrandsdalen: Resultater fra årets utgravninger.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Almehagen, Einar & Eriksen, Kristin (2011, 27. juli). Graver ut 3.000 års jordbruk. Unike historiske funn på Frya.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Kessel, Dag (2011, 14. oktober). Jernalderfunn ved E6-utbygging. [Internett].  NRK Hedmark og Oppland.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Moe, Erlend (2011, 14. oktober). Radiointervju om de arkeologiske utgravningene langsmed ny E6 i Gudbrandsdalen. [Radio].  NRK P2 og NRK Hedmark og Oppland.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Tangen, Thomas (2011, 06. juli). Tidenes utgravning i gang.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (red.) (2010). Arkeologiske registreringar i samband med 420 kV kraftlinje "Ørskog-Fardal". Kulturhistorisk publikasjon nr. 3.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Aspects on interregional impulses - The Germanic princely graves in the early Roman Iron Age.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Handel og interaksjon. Vareutvekslingens form og funksjon i Germania i eldre romersk jernalder.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Eriksen, Marianne Hem (red.) (2010). På sporet av romersk jernalder -- Artikkelsamling fra Romertidsseminaret på Isegran 23.24. januar 2010. Nicolay skrifter. 3.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Handeland, Heidi (2010). Gamle spor i Balestrand. Esefjorden rundt.
 • Mosland, Reidar; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Stylegar, Frans-Arne (2010, 30. oktober). Nyhetsinnslag om Svartehavskonferansen Inter Ambo Maria på Lørdagsrevyen. [TV].  NRK1.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2009). Sogn og Fjordane på tvers – 420 kV ”Ørskog – Fardal".
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2009). Tverrsnitt av et fylke – 420 kV ”Ørskog – Fardal".
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2007). Romanisering som sosial prosess: Spania i et vestromersk perspektiv.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2007). Romertidens fyrstegraver – germansk konstruksjon og romersk refleksjon.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2003). Et tryllespeil. Bokanmeldelse av Den første Norgeshistorien – Illerupfunnet: Ny innsikt i skandinavisk romertid. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (91)

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:24 PM - Last modified Feb. 3, 2021 1:15 PM