Ingar Mørkestøl Gundersen

Administrative Manager - Department of Archaeology
Image of Ingar Mørkestøl Gundersen
Norwegian version of this page
Phone +47 22859471
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Tags: Archeology, environmental humanities, climate, climate change, Iron Age, iron production, Settlement Archaeology, Landscape archaeology, Epistemology, resilience theory, societal vulnerability

Publications

 • Rundberget, Bernt; Vasks, Andrejs; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Brūzis, Rūdolfs; Larsen, Jan Henning & Bebre, Viktorija [Show all 8 contributors for this article] (2020). Bloomery ironmaking in Latvia: a comparative study of Iron Age and medieval technologies. Historical Metallurgy: Journal of the Historical Metallurgy Society. ISSN 0142-3304. 52(2), p. 96–109. Full text in Research Archive
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2020). Kokegroper som massemateriale. Regional variasjon i en kulturhistorisk brytningstid. In Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Ed.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. p. 187–199. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Full text in Research Archive
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2019). The Fimbulwinter theory and the 6th century crisis in the light of Norwegian archaeology: Towards a human-environmental approach. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 21, p. 101–119. doi: 10.5617/pt.7538. Full text in Research Archive
 • Jakovleva, Marite; Auzina, Dita; Bruzis, Rudolfs; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Rundberget, Bernt & Bebre, Viktorija [Show all 16 contributors for this article] (2019). Gone to smelt iron in Courland: technology transfer in the development of an early modern industry. Post-Medieval Archaeology. ISSN 0079-4236. 53(1), p. 102–124. doi: 10.1080/00794236.2019.1601398. Full text in Research Archive
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Brytningstid i Gudbrandsdalens jernalder. Natur- og kulturhistoriske forutsetninger for maktsenterutviklingen. In Gundersen, Ingar Mørkestøl (Eds.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Fangstgroper. In Gundersen, Ingar Mørkestøl (Eds.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Andreadakis, Linn Trude Lieng (2016). Kullgroper i Fron. In Gundersen, Ingar Mørkestøl (Eds.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Andreadakis, Linn Trude Lieng & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Øybrekka i Nord-Fron. Fossile dyrkingsspor og flomsekvenser fra romertid, folkevandringstid, merovingertid og nyere tid. In Gundersen, Ingar Mørkestøl (Eds.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Loktu, Lise & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Jernaldergårdene ved Breivegen. Kontinuitet og endring over 300 år. In Gundersen, Ingar Mørkestøl (Eds.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Jordbruksbosetninger i dalbunnen. Fellestrekk. In Gundersen, Ingar Mørkestøl (Eds.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). "Da skriunn gjekk". Flomhistorikkens betydning for undersøkelsen. In Gundersen, Ingar Mørkestøl (Eds.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Nesje, Atle; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Cannell, Rebecca J.S. (2016). Flommer og flomskred i Gudbrandsdalen i et værmessig og klimatisk perspektiv. In Gundersen, Ingar Mørkestøl (Eds.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6. p. 80–93.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Sogn og Fjordane på tvers - 420 kV "Ørskog - Fardal". In Diinhoff, Søren; Slinning, Tore & Ramstad, Morten (Ed.), Jordbruksbosetningens utvikling på Vestlandet. Kunnskapsstatus, presentasjon av nye resultater og fremtidige problemstillinger. UBAS 7. Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-90273-88-5. p. 93–108.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2011). Aspects of interregional impulses: Germanic princely graves in the early Roman period. Cultural-Historical Reports. ISSN 1892-0705. p. 70–79.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Wenn, Camilla Cecilie (2011). Ullsokningen og Kjyru-Tap – Ny kunnskap om tjæremila i førreformatorisk tid. Viking. ISSN 0332-608X. 74, p. 241–264.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Tekst og tolkning - en kritisk tilnærming til bruken av skriftlige kilder i romertidsforskningen. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 12, p. 81–92.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Handel og interaksjon. Vareutvekslingens form og funksjon i Germania i eldre romersk jernalder. Nicolay skrifter. ISSN 0333-2632. p. 90–103.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Fuglevik, Lars Morten (2007). Skriftlige kilder i arkeologiske forklaringsmodeller – Tolkningsproblemer knyttet til bruk av romerske tekster i konstruksjonen av nordeuropeisk romertid. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937.
 • Solberg, Annette & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2007). Under asfalten. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. p. 61–66.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Wikstrøm, Tone (2004). Fra barbari til sivilisasjon. Romaniseringen av Hispania ved overgangen til romersk tid. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2002). Med Heyerdahl i asenes land. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937.

View all works in Cristin

 • Cannell, Rebecca; Nesje, Atle & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Flommer og flomskred i Gudbrandsdalen i et værmessig og klimatisk perspektiv. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-101-6. 332 p.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-101-6. 332 p.

View all works in Cristin

 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Sæbø, Andeas Ropeid (2021). Arkeologien i Fron. Fronsbygdin. ISSN 1504-3436.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2021). The Fimbulwinter hypothesis - could they all be right?
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2021). På tide å revurdere fimbulvinterhypotesen?
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2021). "Det verste året i menneskets historie"?
 • Van Dijk, Evelien; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Loftsgarden, Kjetil; Ballo, Eirik Gottschalk; Krüger, Kirstin & Iversen, Frode (2021). Can we link volcanic impacts on the climate to a change in society?
 • Van Dijk, Evelien; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Loftsgarden, Kjetil; Krüger, Kirstin & Iversen, Frode (2021). Can we link volcanic impacts on the climate to a change in society in Norway?
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2020). På sporet av fimbulvinteren. Hva vet vi egentlig?
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2020). Krisens mange ansikter. Fra korona og global oppvarming til jernalderens fimbulvinter.
 • Almehagen, Einar; Stamnes, Arne Anderson; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Aasen, Henriette Sinding (2020). På sporet av den første kirka. [Newspaper]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Stamnes, Arne Anderson (2020). Startar stor undersøking med georadar i gravhaugane: - Det blir vanvittig spennande å sjå kva vi kan finne. [Internet]. Dølen.
 • Hong, Terje Gording; Stamnes, Arne Anderson; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Muriteigen, Ole Tvete (2020). Georadar og arkeologi. [TV]. NRK Innlandet.
 • Hong, Terje Gording; Stamnes, Arne Anderson & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2020). Reporter Terje Gordin Hong på Georadartesting. [Radio]. NRK Innlandet.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2020). Farger moderne trusselbilder synet vårt på forhistorien? Forskersonen.no.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2019). Gamle problemstillinger, nye virkeligheter. Har vi kommet noe lenger?
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2019). Villere, våtere, kaldere? Klima som arkeologisk forklaringsmodell i Skandinavisk jernalderforskning.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Marianne, Nordahl & Bergstrøm, Ida Irene (2019). The mystery from pre-Viking days: Only the most powerful had these little pieces of gold. [Internet]. www.sciencenorway.no.
 • Martinsen, Julian Robert Post; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Arkeologi mellom Hedemarken og Østerdalen. Utgravninger knyttet til bygging av ny rv. 3/25.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). The 6th century crisis in Norwegian archaeology. A preliminary study.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Et arkeologisk perspektiv på klima og økologi.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Filmen Skjelvet viser hvordan «apokalypsen» alltid har fascinert oss. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 32–33.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Bostic, Joshua Neilson (2018). The Fimbulwinter of AD 536-538: Crisis, adaptation or decline?
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2017). Hva arkeologene fant på E6-prosjektet. In Aurlien, Håkon (Eds.), Årbok for Norsk vegmuseum 2017. Statens vegvesen / Norsk vegmuseum. ISSN 9788291130453. p. 97–114.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2017). Gård og utmark i Gudbrandsdalen. Et riss av dalens forhistorie.
 • Rundberget, Bernt; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Larsen, Jan Henning (2016). Iron Bloomery in Norway and Latvia in a comparative perspective.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Larsen, Jan Henning & Lønaas, Ole Christian (2016). Overordnede problemstillinger for E6-prosjektet Gudbrandsdalen. In Gundersen, Ingar Mørkestøl (Eds.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Lokal forankring og formidling. In Gundersen, Ingar Mørkestøl (Eds.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Undersøkte kulturminner. In Gundersen, Ingar Mørkestøl (Eds.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). E6-prosjektet Gudbrandsdalen. Bakgrunn, organisering og omfang. In Gundersen, Ingar Mørkestøl (Eds.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Forord. In Gundersen, Ingar Mørkestøl (Eds.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Fra Frons eldre historie. Fronsbygdin. ISSN 1504-3436.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Jernaldergårdene ved Hundorp - I et natur- og kulturhistorisk perspektiv.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Natur og kultur i brutal forening - Et forsknings- og forvaltningsarkeologisk dilemma.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Ingen grenser - forvaltningsarkeologi som premissleverandør.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). E6 Gudbrandsdalen - Forvaltningsarkeologi som premissleverandør.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Randby, Geir (2012). Storstilt utgravning. [TV]. NRK Østnytt.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Almehagen, Einar (2012). Må grave opp jorde på Frya på nytt. [Newspaper]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Loktu, Lise; Almehagen, Einar & Villumsen, Tina (2012). Funn som endrer historien. [Newspaper]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Almehagen, Einar (2012). Graver ut jernalderhus. [Newspaper]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Randby, Geir (2012). Radioinnslag om utgravninger langsmed ny E6 i Gudbrandsdalen. [Radio]. NRK P1 og P2.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Fossum, Elin (2012). Fant forhistoriske flommer. [Radio]. NRK Hedmark og Oppland.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Storvik, Knut & Villumsen, Tina (2012). På oppdagarferd langs E6. [Newspaper]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Sletten, Bjørn & Villumsen, Tina (2012). Vegen til ny kunnskap. Ny E6 gjennom dalen betyr ikkje berre betre veg. Det betyr også ny kunnskap om fortidas Midt-Gudbrandsdal. [Newspaper]. Dølen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Torgersrud, Halvor (2012). Ja, sjef for alt gammelt. [Newspaper]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Torgersrud, Halvor (2012). Vil geoskanne Hundorp. Har faglig sprengkraft på linje med Gokstad og Oseberg, hevder arkeologene. [Newspaper]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Guhnfeldt, Cato & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012). Trosset flomfaren. En til nå ukjent historisk gårdsstruktur er avdekket i Gudbrandsdalen, med gårder lagt til dalbunnen, ikke bare i dalsidene, til tross for stadig flom- og rasfare. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Guhnfeldt, Cato; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Larsen, Jan Henning (2012). Hundorp - vårt glemte høvdingsete. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Loktu, Lise (2012). Bruk din lokale aktør! Aktiv formidlingsstrategi gir positive ringvirkninger.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Loktu, Lise (2012). E6 Gudbrandsdalen. Innlandets Pompeii - Natur og kultur i brutal forening.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012). Ingen grenser. Forvaltningsarkeologi som premissleverandør.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012). E6 Gudbrandsdalen: Veiutbygging, arkeologi og kunnskapsproduksjon.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012). E6 Gudbrandsdalen: Veiutbygging, arkeologi og kunnskapsproduksjon.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Kessel, Dag (2011). Jernalderfunn ved E6-utbygging. [Internet]. NRK Hedmark og Oppland.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Moe, Erlend (2011). Radiointervju om de arkeologiske utgravningene langsmed ny E6 i Gudbrandsdalen. [Radio]. NRK P2 og NRK Hedmark og Oppland.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Tangen, Thomas (2011). Tidenes utgravning i gang. [Newspaper]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Almehagen, Einar & Eriksen, Kristin (2011). Graver ut 3.000 års jordbruk. Unike historiske funn på Frya. [Newspaper]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2011). E6 Gudbrandsdalen: Resultater fra årets utgravninger.
 • Mosland, Reidar; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Stylegar, Frans-Arne (2010). Nyhetsinnslag om Svartehavskonferansen Inter Ambo Maria på Lørdagsrevyen. [TV]. NRK1.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Handel og interaksjon. Vareutvekslingens form og funksjon i Germania i eldre romersk jernalder.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Handeland, Heidi (2010). Gamle spor i Balestrand. Esefjorden rundt.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Aspects on interregional impulses - The Germanic princely graves in the early Roman Iron Age.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2009). Tverrsnitt av et fylke – 420 kV ”Ørskog – Fardal".
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2009). Sogn og Fjordane på tvers – 420 kV ”Ørskog – Fardal".
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2007). Romanisering som sosial prosess: Spania i et vestromersk perspektiv.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2003). Et tryllespeil. Bokanmeldelse av Den første Norgeshistorien – Illerupfunnet: Ny innsikt i skandinavisk romertid. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2021). Iron Age Vulnerability. The Fimbulwinter hypothesis and the archaeology of the inlands of eastern Norway. Faculty of Humanities, University of Oslo. Full text in Research Archive
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Arkeologiske registreringar i samband med 420 kV kraftlinje "Ørskog-Fardal". Kulturhistorisk publikasjon nr. 3. Sogn og Fjordane fylkeskommune, Kulturavdelinga.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Eriksen, Marianne Hem (2010). På sporet av romersk jernalder -- Artikkelsamling fra Romertidsseminaret på Isegran 23.24. januar 2010. Nicolay: arkeologisk tidsskrift. ISSN 0333-2632.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2007). Romertidens fyrstegraver – germansk konstruksjon og romersk refleksjon. Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:24 PM - Last modified June 13, 2022 10:15 AM