ingrila

Image of person
Could not get user data from external service
Tags: Archaeology, Collection management

Publications

  • Ingebrigtsen, Kristian; Vedeler, Marianne; Landmark, Ingrid & Kristoffersen, John (2009). Et veterinærmedisinsk bidrag til arkeologien. Professor Tuff og Oseergfunnets tekstiler. Norsk Veterinærtidsskrift.  ISSN 0332-5741.  4, s 356- 359

View all works in Cristin

  • Næss, Ellen Marie; Solli, Brit; Wangen, Vivian; Vike, Vegard A; Eek, Ann Christine; Bjørgen, Inge; Landmark, Ingrid; Liholm, Kine; Rostad, Gøril & Semb, Ellen (2011). Isens Arkeologi-funn fra fonner i fjellet.
  • Munthe, Anne Cathrine; Ingebrigtsen, Kristian; Landmark, Ingrid; Frøslie, Arne & Gjævenes, Kjell (2002). Litt om Norsk veterinærmedisinsk museum ved inngangen til det 21. århundrede Norwegian Museum for veterinary medicine - 21. Century.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:23 PM - Last modified Dec. 9, 2012 9:59 PM