Synnøve Viken

Norwegian version of this page
Username
Visiting address Kabelgt. 34 0580 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Academic interests

Mesolithic, hunter-gatherer mobility, lithic technology

Background

 • Master of arts, NTNU (2007-2009)
 • Bachelor, NTNU (2004-2007)

Positions held

 • Adviser/excavation leader (2017- )
 • Excavation leader E18 Tvedestrand-Arendal (2014-2017)
 • Adviser, Directorate for Cultural Heritage (2013) 
 • Field archaeologist (2009-2014)

 

Publications

 • Viken, Synnøve (2018). Early Mesolithic Sites - Are They All the Same? Seventeen find concentrations from Southeast Norway in a forager-collector perspective. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 503–514.
 • Darmark, Kim; Viken, Synnøve & Johannessen, Linnea Syversætre (2018). A Good Place. Stone Age Locations in Southern Norway: A Diachronic GIS Approach. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 489–502.
 • Viken, Synnøve (2018). Kvastad A5-6. Et utsiktspunkt fra tidligmesolitikum med spor etter omskjefting. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 221–236.
 • Viken, Synnøve & Reitan, Gaute (2018). Naturvitenskap og ekspertanalyser. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 47–56.
 • Viken, Synnøve (2018). Hesthag C2. En stabil lokalitet i mellom- og seinmesolitikum og et utsiktspunkt med rituell aktivitet i neolitikum? In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 257–278.
 • Darmark, Kim; Johannessen, Linnea Syversætre; Reitan, Gaute; Stokke, Jo-Simon Frøshaug; Sundström, Lars & Viken, Synnøve (2018). Kvastad A4. En tidligmesolittisk lokalitet og en undersøkt kvartsåre. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 203–220.
 • Viken, Synnøve (2018). Hesthag C4. En lokalitet fra eldste del av mellommesolitikum med skafthullhakke og spor etter produksjon av sammensatte redskaper. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 239–256.
 • Viken, Synnøve & Darmark, Kim (2018). Knap Time! Identifying novice flint knapping at the E18 Tvedestrand-Arendal sites. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 525–538.
 • Darmark, Kim & Viken, Synnøve (2018). A Point of View. Some reflections on Early Mesolithic projectile technology in Southeast Norway. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 539–546.
 • Viken, Synnøve (2018). Sagene B1. En tidligmesolittisk basisboplass med spor etter én boligstruktur og spor etter flere samtidige hushold. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 131–166.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Apr. 24, 2019 1:25 PM - Last modified Mar. 20, 2020 2:33 PM