English

Arkiv (ARKIV)

Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse Frederiks gate 2
0164 Oslo
Stedkode 278513

Ansatte

Listen inneholder 3 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Halvorsen, Anne Britt Arkivansvarlig - Rådgiver 22 85 98 04 +4795081014 (mob) a.b.halvorsen@khm.uio.no Arkiv, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning, Kurs
Pandey, Karianne Labråten Førstekonsulent +47 22859333 k.l.pandey@khm.uio.no
Thomassen, Jorunn Førstekonsulent jorunn.thomassen@khm.uio.no