arvemo

Image of person
Could not get user data from external service
Tags: Research administration, research support, external funding., research cooperation, Cristin

Publications

View all works in Cristin

 • Nielsen, Torben Hviid; Haug, Trond; Berg, Siv Frøydis & Monsen, Arve (2001). Norway: Biotechnology and sustainability. Science Museum, London.
 • Monsen, Arve; Nielsen, Torben Hviid & Tennøe, Tore (2000). Livets tre og kodenes kode. Fra genetikk til bioteknologi, Norge 1900-2000. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1051-8.
 • Monsen, Arve (1997). Politisk biologi. Opprettelsen av Institut for arvelighetsforskning i 1916. TMV-senteret.  ISBN 82-13-00936-3.  88 s.

View all works in Cristin

 • Ween, Gro Birgit & Monsen, Arve (2015). Yngvar Nielsen og det norske folket..
 • Monsen, Arve (2003, 28. februar). 50 år siden "Århundrets oppdagelse". [Internett].  Forskning.no.
 • Monsen, Arve (2003). An Unholy Alliance? Women Scientists and Reductionist Biology.
 • Monsen, Arve (2003, 01. april). Botanikk og zoologi: Kvinnenes første arena.  Apollon.
 • Monsen, Arve (2003). Brobyggere?. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.
 • Berg, Siv Frøydis & Monsen, Arve (2001). Biopolitikkens norske Sonderweg.
 • Monsen, Arve (2000). New Biology, New Biologists: Norway 1880-1920.
 • Monsen, Arve (2000, 01. februar). Rasehygiene ... en fredssak?.  Apollon.
 • Monsen, Arve (1999). "The Final Report from the Advisory Committee on Human Radiation Experiments.". Forskningsetikk.  ISSN 1502-6353.  (1)
 • Monsen, Arve (1997). Norwegian geneticists and the International Federation of Eugenic Organisations.
 • Nielsen, Torben Hviid; Monsen, Arve; Tennøe, Tore; Grimholt, Unni; Olsaker, Ingrid & Høyheim, Bjørn (1997). "Som lys i mørk skodde" - da genetikken kom til Norge". Skriftserie / TMV. Nr. 23/1997.. Show summary

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:25 PM - Last modified Feb. 11, 2014 3:55 PM