Gard Paulsen

Image of Gard Paulsen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Problemveien 9 0313 Oslo
Postal address Postboks 1077 Blindern 0316 Oslo

Publications

View all works in Cristin

 • Paulsen, Gard (2019). Alltid rabiat: Jens Glad Balchen og den kybernetiske tenkemåten. Fagbokforlaget. ISBN 9788245025460. 496 p.
 • Andersen, Håkon With; Collett, John Peter; Stensrud, Iver Tangen & Paulsen, Gard (2014). Building Trust. The history of DNV 1864-2014. Dinamo Forlag. ISBN 978-82-8071-256-1. 544 p.

View all works in Cristin

 • Paulsen, Gard (2020). Datafangst på åpent hav: Om mellomkrigstidens hvalfangststatistikk og -diplomati.
 • Paulsen, Gard (2019). Rosselands maskin i teknologi- og vitenskapshistorien.
 • Paulsen, Gard (2019). Sjøveien gjennom historien: Per Anders Todal, Havlandet: Historia om hava som skapte Norge (Vigmostad & Bjørke, 2018). Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(1-2), p. 154–159.
 • Paulsen, Gard (2019). Numbered days: Statistics and the history of whaling.
 • Paulsen, Gard (2013). DNV GL. In Godal, Anne Marit (Eds.), Store norske leksikon (snl.no). Store norske leksikon AS.
 • Paulsen, Gard (2013). Det Norske Veritas. In Godal, Anne Marit (Eds.), Store norske leksikon (snl.no). Store norske leksikon AS.
 • Paulsen, Gard (2012). Delegates of doubt: Changing institutions, mandates and aspirations in the international governance of technology in the 1970s and 1980s.
 • Paulsen, Gard (2008). Offshore connections: Flows of information and flows of oil on the Norwegian continental shelf, 1971 – 2005.
 • Paulsen, Gard (2008). Programmed tensions and standardized transitions: The design of CCITT’s programming language for telephone switches.
 • Paulsen, Gard & Sogner, Knut (2011). Betwixt and between: Software in telecommunications and the programming language Chill, 1974-1999. Handelshøyskolen BI. ISSN 978-82-8247-031-5.

View all works in Cristin

Published Aug. 24, 2021 7:41 AM - Last modified Apr. 13, 2022 11:34 AM