SENKU seminar with Margrete Figenschou Simonsen

Pilegrimsmerker og hellige reiser i middelalderen

Pilegrimsmerke fra Bari funnet ved Selja kloster (Bergen museum)

Please note this seminar will be held in Norwegian.

 

Abstract: I dette seminaret vil jeg presentere mitt arbeid med funn av pilegrimsmerker i Norge. Jeg vil ta opp utgangspunkt, avgrensing, ulike typer og former, deres funnkontekst og funksjon. Hva representerer denne gjenstandskategorien og er de noe annet enn souvenirer? Begrepene pilegrim og pilegrimsferd. Kan studium av pilegrimsmerkene belyse denne virksomheten i norsk middelalder? Hvordan fordeler de arkeologiske funnene seg sett i forhold til de skriftlige kildene? Foreløpige resultater og konklusjoner.

 

Margrete Figenschou Simonsen er forsker ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum.

Seminaret holdes i seminarrommet i 3. etasje, Historisk museum (Frederiksgate 2b), inngang fra baksiden av bygget. Etter seminaret blir det muligheter til å fortsette diskusjonen i mer uformelle former og til lett servering.

Velkommen!

Published Aug. 30, 2017 12:09 PM - Last modified Aug. 30, 2017 12:09 PM