Norwegian version of this page

SENK seminar with Cicilie-Merethe Fagerlid and Astrid Anderson

Eksperimentering med etnografisk metode i biblioteksforskning eller Etnografiske metoder på biblioteket.

Cicilie-Merethe Fagerlid og Astrid Anderson

*The seminar will be held in Norwegian*

[abstract]

Cicilie-Merethe Fagerlid er førstelektor ved Sosialantropologisk institutt, UiO
Astrid Anderson er førstebibliotekar og fagreferent for Sosialantropologi ved HumSam-biblioteket, UiO.

Seminaret holdes i seminarrommet i 3. etasje, Historisk museum (Frederiksgate 2b), inngang fra baksiden av bygget. Etter seminaret blir det muligheter til å fortsette diskusjonen i mer uformelle former og til lett servering.

Arrangør

SENK, Geoffrey Gowlland og Tone Wang
Published Mar. 17, 2017 12:08 PM - Last modified Oct. 10, 2018 10:27 AM