Webpages tagged with «Västergarn»

Published Sep. 22, 2014 12:19 PM

"Västergarn är idag en småort som är belägen på Gotlands västkust, knappt 2,5 mil söder om Visby. De arkeologiska undersökningarna som genomfördes mellan åren 2005-2013 av Högskolan på Gotland (sedan 1/7 2013 Uppsala universitet, Campus Gotland) innanför Västergarnsvallen har tillfört ett nytt stort, och hittills opublicerat material av enkelfunna mynt från ett bosättningsområde."

I prosjektet publiserer og analyserer vi myntene fra Västergarns romanske kyrkeruin. Västergarn utgjør et sjeldent tilfelle der det er mulig å sammenligne myntfunnene fra en bybebyggelse utenfor kirken med de myntene som er funnet inne i kirkerommet.