Webpages tagged with «frelse»

Published Sep. 20, 2014 10:25 AM

MWJs drøfting av syddører og norddører til kirkerommet gir interessante perspektiver på en vedtatt sannhet i middelalderens historie: Kirkerommet var delt i en kvinneside og mannsside. Nordsiden var forbeholdt kvinner og sørsiden menn. Kjønnsoppdelingen tok utgangspunkt i at menn og kvinner var vesensforskjellige enheter som skulle plasseres adskilt i den liturgiske streben etter perfekt orden.