Webpages tagged with «workshop»

Image may contain: Social group, Choir, Community, Event, Musical ensemble.
Published Nov. 11, 2014 12:25 PM

Christoph Kilger samlet 25 forskere fra fire land til foredrag, ekskursjoner og diskusjoner på Gotland 4-7. november. Virkelig flott gjennomført! 

 

 

 

Published Sep. 29, 2014 12:19 PM

Workshopen "Mynt, liturgi och praxis i kyrkorummet" kommer att handla om olika aspekter av liturgin och användningen av kyrkorummet under medeltiden. 

Et tyvetalls forskere fra Sverige, Danmark, England og Norge braker sammen for å legge frem egen forskning og høre andres erfaringer fra studier med av arkeologiske funn i kirker, middelalderliturgi og offerpraksis.

Uppsala Universitet webside om Visby-workshop

Published Sep. 22, 2014 12:19 PM

"Västergarn är idag en småort som är belägen på Gotlands västkust, knappt 2,5 mil söder om Visby. De arkeologiska undersökningarna som genomfördes mellan åren 2005-2013 av Högskolan på Gotland (sedan 1/7 2013 Uppsala universitet, Campus Gotland) innanför Västergarnsvallen har tillfört ett nytt stort, och hittills opublicerat material av enkelfunna mynt från ett bosättningsområde."

I prosjektet publiserer og analyserer vi myntene fra Västergarns romanske kyrkeruin. Västergarn utgjør et sjeldent tilfelle der det er mulig å sammenligne myntfunnene fra en bybebyggelse utenfor kirken med de myntene som er funnet inne i kirkerommet.