Middelaldermynter fra kirkefunn: Et nordisk pionérprosjekt

I forbindelse med Nordisk Numismatisk Unions møte i Oslo 27-28. mai vil den ene halvdelen av det faglige seminaret som ledsager møtet være om myntfunn i kirker.

Innledning ved Svein H Gullbekk, Kulturhistorisk museum, UiO

Den andre halvdelen vil omhandle Forholdet mellom muséer, samlere og handlere. Innledning v/ Olav E. Klingenberg, styremedlem NNF og redaktør for Norsk Numismatisk Tidsskrift.

Published Feb. 7, 2017 2:31 PM - Last modified Feb. 10, 2017 12:57 AM
Add comment

Log in to comment

Not UiO or Feide account?
Create a WebID account to comment