Religion og penger: Kirken, religiøs praksis og monetarisering

Foredrag Collegium Medievale: Svein H Gullbekk, Religion og penger: Kirken, religiøs praksis og monetarisering.

Med utgangspunkt i myntfunn, arkeologiske kontekster og historiske kilder vil foredraget omhandle en diskusjon av kirken og religiøs praksis som drivkraft for utbredelse av mynt og monetarisering i Norge og Skandinavia i middelalderen.

Collegium Medievale: Forening for middelalderforskere er en tverrfaglig forening for akademikere som arbeider med middelalderforskning.

Foreningen hører hjemme på Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, men opptar også medlemmer fra andre norske eller utenlandske forskningsmiljøer.

Foreningens webside.

 

Foredraget er basert på forskning fremkommet i prosjektet: Religion and Money: Economy of Salvation in the Middle Ages finansiert av NFR (FRIPRO) 2013-2017.

Published Mar. 11, 2017 6:42 PM - Last modified Mar. 11, 2017 6:42 PM
Add comment

Log in to comment

Not UiO or Feide account?
Create a WebID account to comment