Seminar om forskergrupper

Forskergruppene ved Kulturhistorisk museum gjør opp status.

Roland og Hellan studietur Istanbul.

Hovedspørsmål på seminaret dreier seg om forskergrupper er verdt å satse på eller om forskningssatsinger skal organiseres annerledes. Vi håper forskergruppen 'Religion and Money' eller 'Frelsens økonomi' opprettholdes.

Published Nov. 26, 2018 11:08 PM - Last modified Mar. 24, 2020 3:10 PM