Collegium Medievale

Svein vil presentere en av prosjektets hovedproblemstillinger: Kirken som drivkraft for utbredelse av mynt og monetarisering i Norge og Skandinavia i middelalderen. Med utgangspunkt i myntfunn, arkeologiske kontekster og historiske kilder vil foredraget ta opp religiøs praksis og fromhetskultur, kjønnsoppdelte kirkerom, arenaer for myntbruk og kommunikasjon.

Borgund stavkirke

Collegium Medievale: Forening for middelalderforskere er en tverrfaglig forening for akademikere som arbeider med middelalderforskning.

Foreningen hører hjemme på Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, men opptar også medlemmer fra andre norske eller utenlandske forskningsmiljøer.

Tags: Collegium medievale, foredrag, monetarisering
Published Feb. 7, 2017 2:08 PM - Last modified Feb. 7, 2017 2:08 PM
Add comment

Log in to comment

Not UiO or Feide account?
Create a WebID account to comment