Olav den Hellige og Selja

Alf Tore publiserte en stor innsiktartikkel i Bergens Tidende påskeaften der han redegjør for Olav Haraldssons (Olav den Hellige) hjemkomst til Norge og øya Selja i 1015. Med seg hadde han fire engelske biskoper og der begynte kristningsarbeid.

Klosteranlegget på Selja.

I 1015 vende den unge Olav Haraldsson heim frå England for å ta fatt på gjerninga si med å vinne, samle og kristne Noreg. Når dei eldste norske historieverka fortel om dette, høyrer vi til dømes i den anonyme «Historia Norvegiae» (Noregs historie), frå mellom 1160 og 1175, berre at kongen drog til Noreg saman med fire biskopar. Han var altså godt rusta for eit kristningsarbeid, men teksten om sjølve heimkomsten er tapt.Ruinar av eit benediktinarkloster som ligg på øya Selja, rett sør for Stadtlandet i Sogn og Fjordane.

Les hele artikkelen i Bergens Tidende.

Tags: economy of salvation By Svein
Published Apr. 11, 2015 11:34 PM - Last modified Mar. 24, 2020 3:17 PM