Gravde frem ukjent kirkehistorie

Avisen Dagen i Norge har bevilget førstesiden og to siders oppslag til prosjektet. Overskriftene som brukes er 'Gravde frem ukjent kirkehistorie' (forsiden), 'Kristningen satte fart på pengesystemet' og 'Enkens skjerv ble modell for kvinnenes pengegaver'. En bredt anlagt og god fremstilling av prosjektet for et generelt publikum skrevet av journalist Tor Weibye.

Utgravning av Ringebu stavkirke.

"I utgangspunktet var forskningsprosjektet et samarbeid mellom Skandinavia og England. Åtte vitenskapsfolk var involvert. Men det har vist seg at interessen for temaet var stor og i dag er 35 forskere fra 11 land involvert i prosjektet, enten gjennom å skrive eller ved å holde foredrag og temaene.

– Men om vi tar utgangspunktet i det vi har, så som regnskaper, beretninger i helgen-vitaer, ridderromaner, sagalitteratur og kontrakter, så ser vi det at kirkelige ofringer var et universelt fenomen, forteller Gullbekk.

– Det var noe som nesten alle kristne måtte forholde seg til, ikke bare på årlig eller månedlig basis. Kirken definerte menneskenes kalender og deres tid. Det var religionen og årstidene som styrte menneskenes liv. De hadde høytider og festdager, og da ser vi at de gjerne skulle motta sakramentene."

Les hele artikkelen: Dagen.no/1 og Dagen.no/2

By Svein
Published Jan. 24, 2016 11:53 AM - Last modified Mar. 26, 2020 2:52 PM