Numismatiska framtider 18 maj

Nordiska mynt och numismatiska framtider - Halvdagsseminarium 18 maj 2016 kl. 13-17. Institutionen för arkeologi och antikens kultur.  Seminar arrangert av Nanouschka Myrberg Burström der flere prosjektmedlemmer holder innlegg.

 

 

Den 18 maj 2016 är det på dagen 50 år sedan Brita Malmer lade fram avhandlingen Nordiska mynt före år 1000. Det var ett banbrytande arbete som lade grunden för en lång forskarkarriär med ett flertal stora vetenskapliga publikationer inom vikingatida och medeltida numismatik, chefsstolen på Kungl. Myntkabinettet samt det första innehavet av Gunnar Ekströms professur i numismatik (sedan 1988 del av Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet).

I Nordiska mynt före år 1000 kombineras ett teoretiskt perspektiv (”rationalism” med författarens terminologi) med ett numismatiskt material och med arkeologisk metod. De centrala frågeställningarna är att lösa frågan om de nordiska myntens präglingsort och kronologi. Arbetet genomsyras av en tydlig målsättning att ta strid mot en ”empirism” som anses intuitiv, impressionistisk och subjektiv i sina bedömningar.

Femtioårsjubileet av Brita Malmers disputation ger oss anledning att reflektera kring hur numismatikämnet har utvecklats sedan dess och var det kan komma att befinna sig i framtiden. Under det gångna halvseklet har nya generationer forskare tillkommit och det har skett en omfattande kunskapsuppbyggnad. De stora myntencyklopedierna har följts av databaser och korologiska studier samt i ökad utsträckning av kulturhistoriska tolkningar. Numismatiken har börjat skaka av sig stämpeln av ”hjälpvetenskap” och intar nu en alltmer självklar plats inom det humanistiska forskningsfältet. Den utmaning som nu väntar är att diskutera vilka vägar som kan leda ämnet vidare in i framtiden.

 

Program

13.00 Inledning

Professor Mats Burström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

13.10 Møntfund i Danmark 1966-2016. Nye muligheder og nye udfordringer for forskningen

Dr Helle Horsnaes, Den kongelige mønt- og medaillesamling, København

13.30 Et nos petimus astra

Professor Svein Gullbekk, Universitetets myntkabinett, Oslo

13.50 Finsk numismatik år 2016. Vart bär det hän?

Amanuens Frida Ehrnsten, Nationalmuseets myntkabinett, Helsingfors

14.10 Mellom alle stoler? 10 år senere

Dr Jon Anders Risvaag, Vitenskapsmuseet, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

14.30 Kaffe

15.00 ”De Monetae Mutatione” – förändring och numismatik ur ett långtidsperspektiv

Dr Cecilia von Heijne, Kungliga myntkabinettet, Stockholm

15.20 To be or not to be... a coin? Numismatic responses to holes and loops

Doktorand Florent Audy, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

15.40 Numismatik: tradition och innovation

Docent Nanouschka M. Burström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

16.00 Slutdiskussion

17.00-18.30 Postseminarium

Tags: Seminar By Svein
Published May 15, 2016 3:29 PM - Last modified Mar. 24, 2020 3:18 PM