Olavsfestdagene Trondheim

Foredrag: Mammon, Hellige Olav og Frelsens økonomi

Om mynt, myntfunn og middelalderens religiøse praksis med funderinger om frelsens økonomi, synet på verdi, griskhet, hvilken rolle spilte pengeofferet for frelse, kvinners religiøse praksis og hva som var gode og onde penger.

Svein Harald Gullbekk er professor i numismatikk og mynthistorie ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Hvert år rundt Olsok fyller Olavsfestdagene Trondheim med fest og folkeliv for barn og voksne: konserter, foredrag, pilegrimsvandring, gudstjenester og gratisarrangementer – opplevelser som berører.

 

HOVEDTEMA 2016: MAMMON

Mammon er et begrep fra Bibelen som står for penger, grådighet, begjær – og makt! Vi tenker å bruke denne anledningen til å si noe om vår – i verdensmålestokk – usannsynlige velstand. Hva gjør den med oss, på godt og vondt? Vi kommer til å speile dette temaet gjennom bestillingsverk, gjennom konserter i ulike formater og gjennom verbalprogram.

Hva er egentlig rikdom?, undrer vi. Og hva er verdifullt – for deg?

 

HVORFOR OLAVSFESTDAGENE?

Olav Haraldsson falt i slaget på Stiklestad i 1030 i forsøket på å samle og kristne Norge. Kroppen ble fraktet til Trondheim og begravd ved Nidelven. Det ble bygget en kirke der Olav ble tatt på land i 1030 – Olavskirken. I ettertid så mennesker jærtegn og opplevde undere ved Olavs grav. Olav ble gjenstand for helgendyrkelse, og gjennom århundrer kom pilegrimer fra hele Europa til Olavsmessen i Nidarosdomen.

Olavsfestdagene viderefører en tradisjon som i nyere tid startet i 1962 med etableringen av Olavsdagene. Gjennom disse dagene er det et omfattende program i Nidarosdomen, og pilegrimer fra fjern og nær velger å oppsøke et av Nord-Europas få internasjonale pilegrimsmål.

Organizer

null
Tags: Olavsfestdagene foredrag Mammon Frelsens økonomi
Published July 31, 2016 11:23 PM - Last modified Mar. 24, 2020 3:15 PM