Olavsikonografi på mynt

I en ny bok om Helgenkongen St Olav i kunsten kan man lese om olavsikonografien på mynt i sen vikingtid og middelalder. Boken tar utgangspunkt i en konferanse om olavsikonografi i Erkebispegården i Trondheim i 2012. Boken er redigert av Øystein Ekroll og har bidrag fra blant annet Anne Lidén, Margrethe Stang, Caroline Serck-Hansen og på myntsiden Svein H Gullbekk. 

Bokens forside

Fra Museumsforlagets presentasjon:

St. Olav var den mest populære nordiske helgen i middelalderen. Fra 1000-tallet og fram til reformasjonen i 1537 ble det laget tusenvis av bilder av helgenkongen i form av skulpturer, malerier, tekstiler, glassmalerier, liturgiske gjenstander, pilegrimsmerker, segl, smykker og mynter. På 1800-tallet ble St. Olav igjen et yndet motiv, da som en del av den norske nasjonsbyggingen. Gjennom Grunnloven av 1814, kroninger og signinger – og særlig gjenoppbyggingen av Nidarosdomen – har interessen for St. Olav vært stadig stigende. I nyere tid har St. Olav også blitt et viktig samlingspunkt i katolske og ortodokse miljøer i Norge.

Forlaget: http://www.museumsforlaget.no/index.php/component/hikashop/product/34-helgenkongen-st-olav-i-kunsten

 

Tags: olavsikonografi By Svein
Published Apr. 5, 2016 11:15 PM - Last modified Mar. 26, 2020 2:52 PM