Addresses of centres for runic research

Denmark

Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, Danmarks Middelalder og Renæssance
Attn.: Lisbeth Imer
Frederiksholms Kanal 12
DK-1220 København K, Denmark
Tel.: (45) 4120 6113; e-mail: lisbeth.imer@natmus.dk

Norway

Runearkivet, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Attn.: James E. Knirk
Postboks 6762 St. Olavs plass
N-0130 Oslo, Norway
[Visiting address: Frederiks gate 3]
Tel: (47) 22859756; fax: (47) 22859524; e-mail: james.knirk@khm.uio.no

Sweden

Runverket, Riksantikvarieämbetet, Förvaltningsavdelningen
Attn.: Magnus Källström
Box 1114
S-621 22 Visby, Sweden
Tel.: (46) 8 51918384, (46) 708 317218; e-mail: magnus.kallstrom@raa.se

Published Dec. 2, 2012 11:35 PM - Last modified Mar. 10, 2015 12:41 PM