Runic Bibliography for 1995

Nytt om runer

 • Andersson, Sofia, and Eva Svensson. Skramle: Historien om en gård och en arkeologisk undersökning: Projektet Skramle 1990-94. Högskolan i Karlstad, Samhällsvetenskap, Arbetsrapport 95:10. Karlstad: Centrum för historisk-filosofisk forskning, Högskolan i Karlstad, 1995. 59+4 pp., 5 maps. [51-52: stone with older runes, found in 1993.]
 • Andersson, Thorsten. "Nordische und kontinentalgermanische Orts- und Personennamenstruktur in alter Zeit." InNordwestgermanisch, 1-39. [24-33: personal names, in runic inscriptions.]
 • Andersson, Thorsten. Review of Runische Schriftkultur in kontinental-skandinavischer und -angelsächsischer Wechselbeziehung, ed. Klaus Düwel (1994). Studia anthroponymica Scandinavica 13 (1995), 166-71.
 • Artelius, Tore. "'Gudmund reste denna sten efter Eskil'." In Forntid på Falbygden - en bok till basutställningen, eds. Curry Heimann and Lena Persson, 52-56. Falköping: Falbygdens museum, 1995. [Vg 76, 90, 92-93, 130, 134-35, 137.]
 • Balogné Bérces, Katalin. "Old English runes and their linguistic peculiarities." The Odd Yearbook (Dept. of English Linguistics, Eötvös Loránd University, Budapest) 1995, 81-90.
 • Barnes, Michael P. "New runological research." Review of Blandade runstudier, eds. Lennart Elmevik and Lena Peterson, vol. 1 (1992); Runor och regionalitet, by Rune Palm (1992). Saga-Book 24.2-3 (1995), 155-63.
 • Berg, Svante. "Kulturmiljökunskap och medeltida runor." [Presentation of Runmärkt: Från brev till klotter, ed. Solbritt Benneth et al. (1994).] Ledungen: Tidskrift för kultur och miljö i Stockholms län 21.1 (1995), 17.
 • Bergils, Lena. "Gamla Spånga." In Bernts bok: En vänbok till Bernt Olsson på 60-årsdagen 22 januari 1995, ed. Kerstin Pettersson, 140-45. Strängnäs: Salvia/Kerstin Pettersson, 1995. [Sö 164.]
 • Berkhout, Carl T. "The Published Writings of R. I. Page to 1994." In Page, R. I., Runes and Runic Inscriptions, 339-46.
 • Birkmann, Thomas. Von Ågedal bis Malt: Die skandinavischen Runeninschriften vom Ende des 5. bis Ende des 9. Jahrhunderts. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 12. Berlin and New York: de Gruyter, 1995. xi+429 pp., 35 pl.
 • Bredehoft, Thomas A. "A New Reading of the Lancashire Ring." English Language Notes 32.4 (1994-95, publ. 1995), 1-8.
 • Broberg, Anders. "Rhezelius Monumenta Uplandica - ett försök till källvärdering." In Rannsakningar efter antikviteter, 175-95. [179-81, 183: U 1139.]
 • Christiansson, Hans. "Den onda ormen: Runstensornamentikens kristna budskap: Ett tolkningsförsök." Tor: Tidskrift för arkeologi 27 (1995), 449-57.
 • Cucina, Carla. "Modelli e caratteri di eroicità nelle iscrizioni runiche della Scandinavia vichinga." In La funzione dell'eroe Germanico: Storicità, metafora, paradigma; Atti del Convegno internazionale di studio Roma, 6-8 maggio 1993, ed. Teresa Pàroli, 105-40. Philologia: Saggi, ricerche, edizioni 2. Roma: "il Calamo", 1995.
 • Cucina, Carla. "Roma e l'Italia nelle iscrizioni runiche del Nord." Romanobarbarica 13 for 1994-95 (1995), 163-95.
 • Dewa, Roberta J. "The Runic Riddles of the Exeter Book: Language Games and Anglo-Saxon Scholarship." Nottingham Medieval Studies 39 (1995), 26-36.
 • Dillmann, François-Xavier. "Runorna i den fornisländska litteraturen: En översikt." Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok 46 (1995), 13-28.
 • Drucker, Johanna. The Alphabetic Labyrinth: The Letters in History and Imagination. London: Thames and Hudson, 1995. 320 pp. [115-17: "Runes and Ogham", 287-91: about L. A. Waddell's The Aryan Origin of the Alphabet (1927) and Guido von List's The Secret of the Runes (1908).]
 • Düwel, Klaus. Schmuck und Waffen mit Inschriften aus dem ersten Jahrtausend. [Catalogue for an exhibition with the same name at Kunstsammlung der Universität Göttingen, 7 August-6 September 1995.] Göttingen: private printing, 1995. [4]+viii+[62+11] pp.
 • Düwel, Klaus. Presentation of The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney, by Michael P. Barnes (1994). Germanistik 36 (1995), 725-26.
 • Ebel, Else. Review of Vikingetidens sted- og personnavne, eds. Gillian Fellows-Jensen and Bente Holmberg (1994).Beiträge zur Namenforschung, Neue Folge 29/30 (1994/95, publ. 1995), 115-18.
 • Ebel, Uwe. "Fluchdichtung, Altnordische Überlieferung." In Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, founded by Johannes Hoops, 2nd ed., eds. Heinrich Beck et al., vol. 9.3/4, 242-46. Berlin and New York: de Gruyter, 1995. [243: runic inscriptions.]
 • Ejder, Bertil. "Stavsten samt några andra stavar och stenar." Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1995, 19-24. [KJ 95 Gummarp.]
 • Enoksen, Lars Magnar. Lilla runboken: Introduktion till vikingatidens runor. Malmö: Studieförbundet Vuxenskolan (handwritten), 1995. 52 pp.
 • Eythórsson, Thórhallur. "Verbal Syntax in the Early Germanic Languages." Ph.D.-thesis, Cornell University, 1995. x+359 pp. [180-89: older runic inscriptions.]
 • Fagerström, Kåre. See Jönsson, Karna, and Kåre Fagerström.
 • Faltings, Volkert F. "Germanisch *rûnan- 'verschnittener Hengst' und sein Verhältnis zu Rune 'Schriftzeichen' und Hahnrei'Kapaun; betrogener Ehemann'." Niederdeutsches Wort 34 (1994, publ. 1995), 101-33.
 • Fenge, Horst. "Thüringer Runen - wiederentdeckt." Alt-Thüringen: Jahresschrift des thüringischen Landesamtes für archäologische Denkmalpflege 29 (1995), 109-27. [KJ 147-149 Weimar.]
 • Forssman, Berthold. "Das Zeugnis der Runeninschriften Västergötlands für die Entwicklung der Nominalflexion im Schwedischen." M.A. thesis, Christian-Albrechts-Universität in Kiel, 1995. 105 pp., supplement 43 pp.
 • Freij, Henry. "Med en laserscanner kan man ta reda på vem som ristat runor på stenen." Populär arkeologi 1995.1, 10.
 • Freke, David. The Peel Castle Dig. Douglas, Isle of Man: Manx Museum, 1995. 60 pp. [26: incorrectly presumed runic inscription.]
 • Fridell, Staffan. Review of Vikingetidens sted- og personnavne, eds. Gillian Fellows-Jensen and Bente Holmberg (1994).Studia anthroponymica Scandinavica 13 (1995), 173-75.
 • Friesische Studien, vol. 2: Beiträge des Föhrer Symposiums zur Friesischen Philologie vom 7.-8. April 1994. Eds. Volkert F. Faltings et al. North-Western European Language Evolution (NOWELE), Supplement 12. Odense: Odense University Press, 1995. vi+221 pp. [See Hines, "Focus ..."; Nielsen, "Emergence ..."; Stiles.]
 • Fulk, Robert D. Review of Old English Runes and their Continental Background, ed. Alfred Bammesberger (1991). Paul and Braune's Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 117 (1995), 117-21.
 • Gendre, Renato. "L'iscrizione di Kovel." Atti della Accademia nazionale dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, Rendiconti, ser. 9, vol. 6 (1995), 275-307.
 • Gräslund, Anne-Sofie. "Runstenskvinnorna ännu en gång." Tor: Tidskrift för arkeologi 27 (1995), 459-74.
 • Grønvik, Ottar. "Språket i våre eldste runeinnskrifter - nordisk eller semittisk?" Samtiden: Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål 1995.1, 84-88. [With reference to Kjell Aartun, Runer i kulturhistorisk sammenheng (1994); cf. Kaldhol.]
 • Gustafsson, Gertrud. "'... och gjorde bron för hans själ'." In Historia och minnen i Markim, eds. Gertrud Gustafsson et al., 34-40. Vallentuna kulturnämnds skriftserie 10. Vallentuna: Markims Hembygdsförening, 1995.
 • Gustavson, Helmer. "Coincidentia oppositorum - latin med runor. Några grafematiska och fonematiska iakttagelser." InSymbolae Septentrionales: Latin Studies Presented to Jan Öberg, eds. Monika Asztalos and Claes Gejrot, 203-15. Sällskapet Runica et Mediævalia, Scripta minora 2. Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 1995.
 • Gustavson, Helmer. "Runinskrifterna i Rannsakningarna - den epigrafiska relevansen." In Rannsakningar efter antikviteter, 113-24.
 • Gustavson, Helmer. "Runorna som officerens hemliga skrift och allmogens vardagsvara." In Sverige 1628: Bilder och texter kring ett årtal, ed. Christine Östling, 17-26. Stockholm: Carlsson, 1995.
 • Gustavson, Helmer. See Vikingatidens ABC.
 • Hagerman, Maja. "Renässans för runorna: Fängslande budskap i återupptäckta källor." Populär historia 1995.1, 14-19.
 • Hagland, Jan Ragnar. "Litt meir om blykrossar frå mellomalderen." Frá haug ok heiðni 1995.4, 24-25.
 • Hellberg, Staffan. Presentation of Svenskt runordsregister, by Lena Peterson, 2nd ed. (1994). Arkiv för nordisk filologi 110 (1995), 265.
 • Helle, Knut. Under kirke og kongemakt 1130-1350. Vol. 3 of Aschehougs Norgeshistorie, ed. Knut Helle. Oslo: Aschehoug, 1995. 239 pp. [171: "Runer fra et hjemlig lærdomsmiljø".]
 • [Hilfeling, C. G. G.] CGG Hilfelings gotländska resor, vol. 2: 1800 och 1801. Visby: Gotlands Fornsal, 1995. 243 pp. [Passim; information about rune-stones on Gotland.]
 • Hines, John. "Focus and Boundary in Linguistic Varieties in the North-West Germanic Continuum." In Friesische Studien, vol. 2, 35-62. [39-44: the Undley bracteate and the sound value of the os rune.]
 • Hines, John. Review of Runische Schriftkultur in kontinental-skandinavischer und -angelsächsischer Wechselbeziehung, ed. Klaus Düwel (1994). Fornvännen 90 (1995), 275-77.
 • Holmblad, Lars G. Nordisk Vikingaguide. Stockholm: Statens Historiska Museum, 1995. 223 pp. [31-48: "Runstenar - dåtidens nyhetskrönikor."]
 • Hult, Bengt. "Sunnevad." Vadsbobygden: Tidskrift för Vadsbo hembygds- och fornminnesförening 21 (1995), 23-39. [27-32: Vg 15.]
 • Haavaldsen, Anne. "Runer fra Bryggen i Bergen." Historie: Populærhistorisk magasin 5.1 (1995), 11-17.
 • Haavaldsen, Per. "Kors i haug: Minner etter ei langvarig trosbrytning." Frá haug ok heiðni 1995.2, 24-26. [N 248 Madla church, N 262-63 Bru I-II.]
 • Jackson, Elizabeth. "Eddic Listing Techniques and the Coherence of 'Rúnatal'." Alvíssmál: Forschungen zur mittelalterlichen Kultur Skandinaviens 5 (1995), 81-106.
 • Johansson, Karl G. "Medeltida runfynd: Livet på en pinne!" Forskning och framsteg 1995.2, 16-21.
 • Jönsson, Karna, and Kåre Fagerström. Sten - i evighet: Ett fördjupningshäfte till en utställning om bearbetad sten. Stockholm: Institutionen för konservering, Riksantikvarieämbetet, [1995]. 37 pp. [7-9: "Runstenar: ca 600-1100."]
 • Jørgensen, Torstein. "Del I: Ca. 800-1200." In Gjør døren høy: Kirken i Norge 1000 år, by Torstein Jørgensen, Jan Schumacher, Ingun Montgomery et al., 1-118. Oslo: Aschehoug, 1995. [6-7: runic inscriptions.]
 • Kaldhol, Bjarte. "Forsker på ville veier." Samtiden: Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål 1995.1, 77-83. [With reference to Kjell Aartun, Runer i kulturhistorisk sammenheng (1994); cf. Grønvik.]
 • Kitzler, Laila. "Ytstrukturanalys av Hillersjö-ättens runstenar samt av runstenar vid Hilleshög kyrka." In C/D-uppsatser i laborativ arkeologi läsåret 94/95, vol. 1. Stockholm: Arkeologiska Forskningslaboratoriet, 1995. 32+10+2 pp.
 • Knauer, Dietrich. Die Inschrift auf dem Runenhorn von Gallehus: Entzifferung - Ausdeutung. Karlsruhe: private printing, 1995. 33 pp. [Somnia vana.]
 • Knirk, James E. "Tor og Odin i runer på Bryggen i Bergen." Arkeo: Nytt fra Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen1995.1, 27-30.
 • Knutsson, Christer. "Runinskrifter som källa till kvinnohistorisk forskning." Kronobergsboken (Växjö) 1995/96 (1995;Kronobergskvinnor) = I Värend och Sunnerbo 1995.5, 18-30.
 • Knutsson, Christer. "Sunnerbos runstenar berättar om vikingatiden." In Sunnerbokrönika, eds. Martin Eriksson et al., pt. 1:Från äldsta tider till 1600, 33-44. Ljungby: Sunnerboarkivet, 1995.
 • Koerner, Konrad, with assistance of Ejike Eze. Presentation of The Kensington Rune-Stone, Authentic and Important, by Robert A. Hall, Jr. (1994). Historiographia Linguistica 22 (1995), 448-49.
 • Krag, Claus. Vikingtid og rikssamling 800-1130. Vol. 2 of Aschehougs Norgeshistorie, ed. Knut Helle. Oslo: Aschehoug, 1995. 236 pp. [Passim, see p. 234 (index), s.v. "Runer".]
 • Kreutzer, Gert. "Zur Kopula ok in den Runeninschriften Skandinaviens." North-Western European Language Evolution (NOWELE) 26 (August 1995), 125-48.
 • Kristjánsdóttir, Steinunn. See Steinunn Kristjánsdóttir.
 • Larsson, Mats G. Review of Runstenar och kyrkor, by Lars Wilson (1994). Fornvännen 90 (1995), 278-81.
 • Lendinara, Patrizia. "La battaglia contro il diavolo nel Salomone e Saturno I." Instituto Universitario Orientale di Napoli, Annali, Sez. Germanica, Nuova serie 4.1-2 (1994, publ. 1995), 23-32. [27-29: about the letter 't' in the Pater Noster (as a rune in the poem).]
 • Liberman, Anatoly. Review of The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney, by Michael P. Barnes (1994). Scandinavica34 (1995), 263-66.
 • Lindgren, Rune M. "Medelpad - ett 'stenrikt' landskap." Norrländsk Tidskrift 43.6-7 (1995), 57.
 • Looijenga, Tineke. "Bracteate Fyn-C 1: A Surprising Encounter with Emperor Marcus Aurelius Carus?" InNordwestgermanisch, 95-102.
 • MacNee, Marie J. See Stein, Gordon, and Marie J. MacNee.
 • Meijer, Jan. "Corrections in Viking Age rune-stone inscriptions." Arkiv för nordisk filologi 110 (1995), 77-83.
 • Meijer, Jan. "Metathesis in Viking Age Runic Inscriptions." Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 41 (1995), 29-36.
 • Meijer, Jan. Review of Mellansvenska runristare, by Jan Axelson (1993). In Quantitätsproblematik und Metrik: Greifswalder Symposion zur germanischen Grammatik, ed. Hans Fix = Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 42 (1995), 245-47.
 • Motz, Lotte. "The Magician and His Craft." Collegium Medievale (Oslo) 7.1 (1994; publ. 1995), 5-31. [23: Femø and Åsum bracteates.]
 • Mørup, Poul Erik. "Nydam-runer." Sønderjysk månedsskrift 1995, 35-37.
 • Nedoma, Robert. Die Inschrift auf dem Helm B von Negau: Möglichkeiten und Grenzen der Deutung norditalischer epigraphischer Denkmäler. Philologica Germanica 17. Wien: Fassbaender, 1995. 108 pp., 15 maps.
 • Nielsen, Hans Frede. The Dialectal Provenance of the Gallehus Inscription. Pre-Publications of the English Department of Odense University (PEO) 79. Odense: Center for Engelsk, Odense Universitet, 1995. 15 pp.
 • Nielsen, Hans Frede. "The Emergence of the os and ac Runes in the Runic Inscriptions of England and Frisia: A Linguistic Assessment." In Friesische Studien, vol. 2, 19-34.
 • Nielsen, Hans Frede. "Methodological Problems in Germanic Dialect Grouping." In Nordwestgermanisch, 115-23.
 • Nielsen, Hans Frede. Review of Etymologisches Wörterbuch der germanischen Primäradjektive, by Frank Heidermanns (1993). Kratylos: Kritisches Berichts- und Rezensionsorgan für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft 40 (1995), 149-53.
 • Nordwestgermanisch. Eds. Edith Marold and Christiane Zimmermann. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 13. Berlin and New York: de Gruyter, 1995. x+299 pp. [See Andersson, "Nordische ..."; Looijenga; Nielsen, "Methodological ..."; Seebold; Stoklund, "Neue ...".]
 • Norling, Erik. "Fågelmotiv på uppländska runstenar." Fåglar i Norduppland (Nordupplands ornitologiska förening) 20.2 (1995), 11-17. [U 597, 629, 692, 753, 855.]
 • Nyström, Staffan. Review of Runische Schriftkultur in kontinental-skandinavischer und -angelsächsischer Wechselbeziehung, ed. Klaus Düwel (1994). Namn och bygd 83 (1995), 213-16.
 • Odelberg, Wilhelm. "Jacob Berzelius and Antiquarian Research." Laborativ Arkeologi: Journal of Nordic Archaeological Science (Stockholm) 8 (1995), 5-18. [8-17: Runamo.]
 • Odenstedt, Bengt. "Den urnordiska runinskriften vid Skramle, Gunnarskog: Ett tolkningsförslag." Skärvan: Medlems skrift för Värmlands Arkeologiska Sällskap 1995.3-4, 11-20.
 • Ogemark, Yngve. "Från Schööns (?) ängar i Tånneryd til 'Runstenen' vid Folkhögskolan i Markaryd." Markarydsbygden(Markaryds lokalhistoriska förening) 5 (1995), 17-19. [Modern falsification.]
 • Okasha, Elisabeth. "Literacy in Anglo-Saxon England: the evidence from inscriptions." Anglo-Saxon Studies in Archaeology and History 8 (1995), 69-74. [72-73: Ruthwell cross.]
 • Ormøy, Ragnhild. "Kristne messedager og merkedager." Frá haug ok heiðni 1995.2, 19-23. [19: N 235 Bore church V.]
 • Owe, Jan. Svensk runbibliografi 1880-1993. Stockholm: private printing; dist. Runverket, Riksantikvarieämbetet, 1995. viii+245 pp.
 • Page, R. I. Chronicles of the Vikings: Records, Memorials and Myths. London: British Museum Press, 1995. 240 pp. [Passim, see 234: "List of texts quoted", s.v. "Runic inscriptions".]
 • Page, R. I. "Quondam et Futurus." In his Runes and Runic Inscriptions, 1-16. [About research on Anglo-Saxon runic inscriptions.]
 • Page, R. I. "Roman and Runic on St Cuthbert's Coffin." In St Cuthbert, his Cult and his Community to AD 1200, eds. Gerald Bonner et al., 257-65. Woodbridge, Suffolk: Boydell, 1989; rpt. 1995.
 • Page, R. I. Runes and Runic Inscriptions: Collected Essays on Anglo-Saxon and Viking Runes. Ed. David Parsons; bibliography Carl T. Berkhout. Woodbridge, Suffolk: Boydell, 1995. xiii+346 s. [Includes "Quondam et Futurus" (1994, publ. 1995), "Northumbrian æfter (=in memory of) + Accusative" (1958), "An Early Drawing of the Ruthwell Cross" (1959), "Language and Dating in Old English Inscriptions" (1959), "The Bewcastle Cross" (1960), "The Old English Rune ear" (1961), "A Note on the Transliteration of Old English Runic Inscriptions" (1962), "The Use of Double Runes in Old English Inscriptions" (1962), "Anglo-Saxon Runes and Magic" (1964), "Ralph Thoresby's Runic Coins" (1965), "The Old English Rune eoh, íh 'Yew-tree'" (1968), "The Runic Solidus of Schweindorf, Ostfriesland, and Related Runic Solidi" (1968), "Runes and Non-Runes" (1969), "How Long Did the Scandinavian Langauge Survive in England? The Epigraphical Evidence" (1971), "Anglo-Saxon Texts in Early Modern Transcripts: 1. The Anglo-Saxon Runic Poem" (1973), "Some Thoughts on Manx Runes" (1980), "The Manx Rune-Stones" (1983), "On the Transliteration of English Runes" (1984), "New Runic Finds in England" (1987), "A Sixteenth-Century Runic Manuscript" (1987), "Runeukyndige risteres skriblerier: the English Evidence" (1987, publ. 1995), "Roman and Runic on St Cuthbert's Coffin" (1989), "Dating Old English Inscriptions: the Limits of Inference" (1990).]
 • Page, R. I. "Runeukyndige risteres skriblerier: the English Evidence." In his Runes and Runic Inscriptions, 295-314.
 • Pamp, Bengt. Presentation of Proceedings of the Third International Symposium on Runes and Runic Inscriptions, ed. James E. Knirk (1994). Arkiv för nordisk filologi 110 (1995), 234.
 • Pamp, Bengt. Presentation of Runische Schriftkultur in kontinental-skandinavischer und -angelsächsischer Wechselbeziehung, ed. Klaus Düwel (1994). Arkiv för nordisk filologi 110 (1995), 235-36.
 • Parsons, David, ed. See Page, R. I., Runes and Runic Inscriptions.
 • Penzl, Herbert. "Runengermanisch: Zur Geschichte einer 'Trümmersprache'." Paul and Braune's Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 117 (1995), 369-80.
 • Peterson, Lena. "Malstastenen." In Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen, vol. 3, 115. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1995.
 • Peterson, Lena. "Runinskrifter." In Nationalencyklopedin, vol. 16, 88-89. Höganäs: Bra Böcker, 1995.
 • Peterson, Lena. "Runmagi." In Nationalencyklopedin, vol. 16, 90. Höganäs: Bra Böcker, 1995.
 • Peterson, Lena. "Runor." In Nationalencyklopedin, vol. 16, 90-91. Höganäs: Bra Böcker, 1995.
 • Peterson, Lena. "Rökstenen." In Nationalencyklopedin, vol. 16, 163-64. Höganäs: Bra Böcker, 1995.
 • Pettersson, Susanne, and Eva Svensson. "Saxholmen - en medeltida borg i Ölmeviken." Värmland förr och nu: Årsbok från Värmlands Museum 92 (1995; Ny giv för värmländsk arkeologi), 102-20. [115-17: two folded lead pieces and a spindle whorl with runes, found in 1994/95.]
 • Platzack, Christer. Presentation of The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney, by Michael P. Barnes (1994). Arkiv för nordisk filologi 110 (1995), 230.
 • Polomé, Edgar C. Presentation of Proceedings of the Third International Symposium on Runes and Runic Inscriptions, ed. James E. Knirk (1994). Journal of Indo-European Studies 23 (1995), 498-99.
 • Quak, Arend. "Review Article: Runes and Germanic Onomastics." Review of Blandade runstudier, vol. 1, eds. Lennart Elmevik and Lena Peterson (1992); Personnamn i nordiska och andra germanska fornspråk, ed. Lena Peterson (1993).Bulletin of International Medieval Research (International Medieval Institute, University of Leeds) 1 (1995), 18-22.
 • Randsborg, Klavs. "Ole Worm and Early Field Archaeology in Denmark." In Rannsakningar efter antikviteter, 125-46. [125-28: rune-stone studies.]
 • Rannsakningar efter antikviteter - ett symposium om 1600-talets Sverige. Eds. Evert Baudou and Jon Moen. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Konferenser 30. Stockholm: dist. Almqvist & Wiksell, 1995. 208 pp. [See Broberg; Gustavson, "Runinskrifterna ..."; Randsborg; Selinge.]
 • Rask, Lars. "En försvunnen runsten." Trosa hembygdsförening, Årsskrift 1995, [14-16]. [Sö 31.]
 • Rask, Lars. Trosatraktens runstenar. Västerljung: Axplock, 1995. 71 pp. [Sö 24-42, 359.]
 • Rask, Lars. Vikingar och runor. Studiehäfte Mh 144. Stockholm: Vår Skola Förlag, 1995. 32 pp.
 • Reichert, Hermann. "Frau." In Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, founded by Johannes Hoops, 2nd ed., eds. Heinrich Beck et al., vol. 9.5/6, 477-508. Berlin and New York: de Gruyter, 1995. [504-06: "Runen-Inschriften von oder für Frauen".]
 • Riessen, Kerstin. "The Cultural Landscape of Markim/Orkesta." In Cultural Landscapes of Universal Value - Components of a Global Strategy -, eds. Bernd von Droste et al., 364-73. Jena: Gustav Fischer, 1995. [365-66 et passim: runes and rune-stones.]
 • Riimukirjoituksia kerkiajalta. See [Åhlén, Marit], Riimukirjoituksia ...
 • Robinson, Andrew. The Story of Writing. London: Thames and Hudson, 1995. 224 pp. [177-79: runes.]
 • Rodhe, Tina. Runmärkt: Lärarhandledning. Stockholm: Stockholms medeltidsmuseum, 1995. 16 pp.
 • Roth, Helmut, and Claudia Theune. Das frühmittelalterliche Gräberfeld bei Weingarten (Kr. Ravensburg), vol. 1: Katalog der Grabinventare. Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 44.1. Stuttgart: Konrad Theiss, 1995. 241 pp., 295 pl. [54, 79, 92, 154 and pl. 55C, 96A, 116, 188C: runic inscriptions.]
 • Runen im Mittelalter. See [Åhlén, Marit], Runen im Mittelalter.
 • Runes from the Medieval period. See [Åhlén, Marit], Runes ...
 • Runmärkt - från brev til klotter: Förteckning över inskrifterna. [Stockholm: Medeltidsmuseet, 1995.] [29 pp.]
 • Salberger, Evert. "Gårdby-stenens halfburin: Mansnamn eller attribut." Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1995, 103-21.
 • Salberger, Evert. "Nybble-stenen och Rycksta-stenen: Egennamn och versifiering." Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1995, 17-35.
 • Salberger, Evert. "Þurkarþr: Ett runsvenskt personnamn." Västgötalitteratur 1995, 39-45.
 • Schützeichel, Rudolf. Review of Rûnstafas: Runische Zeugnisse ..., by Karl Schneider (1994). Beiträge zur Namenforschung, Neue Folge 29/30 (1994/95, publ. 1995), 195-96.
 • Seebold, Elmar. "Völker und Sprachen in Dänemark zur Zeit der germanischen Wanderungen." In Nordwestgermanisch, 155-86.
 • Selinge, Klas-Göran. "Vad rannsakade man? Några jämförande exempel." In Rannsakningar efter antikviteter, 37-50. [40, 44-45: rune-stones.]
 • Simek, Rudolf. "Runen, -stein, -schrift." In Lexikon des Mittelalters, vol. 7, 1098-1101. München: LexMA, 1995.
 • Snædal, Thorgunn. "Forntidsfunderingar - Om runstenen vid Sund i Helgesta socken." In Bernts bok: En vänbok till Bernt Olsson på 60-årsdagen 22 januari 1995, ed. Kerstin Pettersson, 43-50. Strängnäs: Salvia/Kerstin Pettersson, 1995. [Sö 318.]
 • Snædal, Thorgunn. See Vikingatidens ABC.
 • Spurkland, Terje. "Kriteriene for datering av norske runesteiner fra vikingtid og tidlig middelalder." Maal og Minne 1995, 1-14.
 • Stein, Gordon, and Marie J. MacNee. Hoaxes! Dupes, Dodges & Other Dastardly Deceptions. Detroit, Mich.: Visible Ink, 1995. xiv+225 pp. [91-93: Kensington rune-stone.]
 • Steinunn Kristjánsdóttir. "Klaustureyjan á Sundum: Yfirlit Viðeyjarrannsókna." Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1994 (1995), 29-52. [38-39: rune-stick from Viðey, found 1993.]
 • Stidsing, Ernst. "Borupstenen - en nyfunden runesten." Kulturhistorisk Museum Randers, årbog 1995, 46-50. [Borup stone, found in 1995.]
 • Stiles, Patrick V. "Remarks on the 'Anglo-Frisian' Thesis." In Friesische Studien, vol. 2, 177-220. [184-91: "Runological Arguments".]
 • Stille, Per. "U 760 och U 796. Två delar av samma sten?" Fornvännen 90 (1995), 45-47.
 • Stoklund, Marie. "Neue Runeninschriften um etwa 200 n. Chr. aus Dänemark: Sprachliche Gliederung und archäologische Provenienz." In Nordwestgermanisch, 205-22.
 • Stoklund, Marie. "Die Runen der römischen Kaiserzeit." In Himlingøje - Seeland - Europa: Ein Gräberfeld der jüngeren römischen Kaiserzeit auf Seeland, seine Bedeutung und internationalen Beziehungen, by Ulla Lund Hansen et al., 317-46. Nordiske Fortidsminder, serie B, 13. København: Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, 1995.
 • Stoklund, Marie. "Runer 1994"; "Runes 1994". Arkæologiske udgravninger i Danmark 1994 (1995), 266-73.
 • Svensson, Eva. "Utmarksbruk i norra Värmland." Värmland förr och nu: Årsbok från Värmlands Museum 92 (1995; Ny giv för värmländsk arkeologi), 133-52. [150-51: Gunnarskog rune-stone with older runes, found in 1993.]
 • Svensson, Eva. See Andersson, Sofia, and Eva Svensson; Pettersson, Susanne, and Eva Svensson.
 • Theune, Claudia. See Roth, Helmut, and Claudia Theune.
 • Trotzig, Gustaf. "Runristare och runor" and "Runskriften". In his Vikingar, 64-65. Stockholm: Statens Historiska Museum, 1995.
 • Vikingatidens ABC. Ed. Carin Orrling. Rev. ed. Historia i fickformat. Stockholm: Statens Historiska Museum, 1995; 1st ed. 1981. 328 pp. [216-20: "Runorna under vikingatiden", by Helmer Gustavson; 220-23: "Runristare", by Thorgunn Snædal; and several other entries.]
 • Vikstrand, Per. Review of Vikingetidens sted- og personnavne, eds. Gillian Fellows-Jensen and Bente Holmberg (1994).Namn och bygd 83 (1995), 225-27.
 • Wagner, Norbert. "Zu den Runeninschriften von Pforzen und Nordendorf." Historische Sprachforschung/Historical Linguistics 108 (1995), 104-12.
 • Wetzel, Claus-Dieter. "Runengedicht." In Lexikon des Mittelalters, vol. 7, 1101-02. München: LexMA, 1995.
 • Williams, Henrik. "När Wite Krist kom till Hossmo." In Hossmo Sockens Hembygdsförening, krönika 5 (1995), 57-64. [60-64: Sm 157-158, 164-169.]
 • Williams, Henrik. Review of Nordens kristnande i europeiskt perspektiv, by Per Beskow and Reinhart Staats (1994). Namn och bygd 83 (1995), 179-81.
 • Wilson, David M. Vikingatidens konst. Trans. Henrika Ringbom. Signums svenska konsthistoria [2]. Lund: Signum, 1995. 238 pp. [Ch. 6: "Ringerikestilen", ch. 7: "Urnesstilen", et passim, see index.]
 • Zachrisson, Torun. "Runsten." In Nationalencyklopedin, vol. 16, 91-92. Höganäs: Bra Böcker, 1995.
 • Þórhallur Eyþórsson. See Eythórsson, Thórhallur.
 • Østergaard, Bent. "Den Gode, Den Dvaske og Gorm den Gamle." Siden Saxo 12.2 (1995), 36-41. [With reference to Birgit Sawyer, "Kampen om Tyre Danebod" (1994).]
 • [Åhlén, Marit.] Riimukirjoituksia keskiajalta: Riimujen käyttö arkielämässä ja kirkollisessa elämässä keskiaikana. By Stockholms medeltidsmuseum and Riksantikvarieämbetet. Trans. Marja Nurminen. [Stockholm: Stockholms medeltidsmuseum; Riksantikvarieämbetet], 1995. [18 pp.] [Trans. of Marit Åhlén, Runmärkt: Från brev till klotter: Runorna i vardagslag och kyrkoliv under medeltiden (1994).]
 • [Åhlén, Marit.] Runen im Mittelalter: Anwendung von Runen im Alltag und im kirchlichen Leben des Mittelalters. By Stockholms medeltidsmuseum and Runverket, Zentralamt für Denkmalpflege. Trans. Gabi Almebäck. [Stockholm: Stockholms medeltidsmuseum; Riksantikvarieämbetet], 1995. [21 pp.] [Trans. of Marit Åhlén, Runmärkt: Från brev till klotter: Runorna i vardagslag och kyrkoliv under medeltiden (1994).]
 • [Åhlén, Marit.] Runes from the Medieval period: The use of runes in everyday writing and in religious life in the Medieval period. By Stockholms medeltidsmuseum and Runverket, Central Board of National Antiquities. Trans. Phyllis Andersson Ambrosiani. [Stockholm: Stockholms medeltidsmuseum; Riksantikvarieämbetet], 1995. [19 pp.] [Trans. of Marit Åhlén,Runmärkt: Från brev till klotter: Runorna i vardagslag och kyrkoliv under medeltiden (1994).]
Published Mar. 10, 2015 12:41 PM