Runic Bibliography for 2012

Nytt om runer

Each month new entries will be marked * and printed in boldface. The following month they will be printed in boldface. Marking will be removed after two months.
An asterisk (*) and boldface mark now new entries in August 2012.

  • *Frändén, Märit. Rev. of Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen, eds. Lennart Elmevik and Svante Strandberg (2010). Studia anthroponymica Scandinavica 29 (2011, publ. 2012), 199-201. [Magnus Källström, "Lost words in personal names in Viking Age runic inscriptions: Obvious problems and some possible solutions"; Lena Peterson, "Reconstructing lost words from old personal names - and the meaning of the place-name element -lev"; Henrik Williams, "Personal names on rune stones as a source for the reconstruction of lost words".]
  • Gustavson, Helmer. "Därom tvistade de lärde: den sensationella runinskriften på nålbrynet från Sigtuna." Fornvännen 107 (2912), 89-95. [Modern fake.]
  • *Larsson, Patrik. "Till tolkningen av fili på runstenen U 674 jämte några tankar kring namn på mytologiska gestalter, fingerade och verkliga personer." Studia anthroponymica Scandinavica 29 (2011, publ. 2012), 21-35.
  • *Källström, Magnus. "Ett namnproblem hos Åsmund Kåresson: Runföljden ka^nilf på den försvunna U 986 från Kungsgården, Gamla Uppsala." Studia anthroponymica Scandinavica 29 (2011, publ. 2012), 5-20.
Published Dec. 10, 2012 11:52 PM - Last modified Mar. 10, 2015 12:41 PM