Nytt om runer 14 (1999), 26-27

Runer i Hagia Sofia i Istanbul - [Go to the English summary]


Runeinnskriften som ble oppdaget 1964 i balustraden i søndre galleriets øverste etasje i Hagia Sofia-kirken/moskéen i Istanbul, Tyrkia, er publisert av Elisabeth Svärdström i "Runorna i Hagia Sofia", Fornvännen 65 (1970), 247-49. Ikke mer enn mannsnavnet (-)alftan, "Halvdan", er til nå blitt lest, og resten av innskriften betraktes som uleselig. Det er likevel, ut fra runerestene, mulig at innskriften har inneholdt det vanligste graffitiutsagn med runer: "NN (her: Halvdan) ristet disse runer".

Ytterligere en runeinnskrift ble oppdaget i balustraden av Folke Högberg, Uppsala, i 1975. Den var i en nisje i vestre del av samme [rettelse 2009: nordre] galleriet. Denne oppdagelsen ble meldt til Runverket i Stockholm i 1984, men ikke offentliggjort. Mats G. Larsson oppdaget disse runene på nytt i 1988 og publiserte innskriften i "Nyfunna runor i Hagia Sofia", Fornvännen 84 (1989), 12-14. Han leste ari:k og tolket dette som en uferdig innskrift, kanskje: "Are g(jorde)" (trolig "Are g(jorde runene)"). Pår grunn av tvil angående lesningen og tolkningen ble denne innskriften ikke presentert i Nytt om runer 4 for 1989.

I 1975 hadde Högberg lest innskriften annerledes enn Larsson gjorde det i 1988. Högbergs lesning (dokumentasjon ved Helmer Gustavson i Runverket, Stockholm) har nylig fått stötte av en undersøkelse av innskriften i 1997 ved Svein Indrelid, professor i arkeologi ved Universitetet i Bergen (dokumentasjon i Runearkivet, Oslo). De leser runene som: arni, dvs. mannsnavnet Árni, "Arne". Denne lesningen, og tolkningen som rein navnegraffiti, forekommer umiddelbart riktigere enn Larssons.

Mats G. Larsson ble informert om Högbergs lesning i 1989, men fastholdt i brev til Helmer Gustavson av 19.10.1989 sin lesning av runene og tolkning av innskriften.

Blant de mange papirer som Svein Indrelid leverte til Runearkivet i 1997, finnes det blyantavgnidninger av ytterligere fem mulige runeinnskrifter i Hagia Sofia. Ved faglige undersøkelser av veggene, søylene osv. i bygget vil flere runeinnskrifter kanskje kunne bli funnet.

James E. Knirk
Runearkivet, UKM, Oslo


Go to the presentation in English, "Runes in Hagia Sophia in Istanbul - English Summary".

Go or return to the main page for Nytt om runer.