Aktuelle forskningssaker

Arkeolog som viser liten gjenstand frem i hånden
Publisert 27. nov. 2017 12:27

Utgravningene fra 2011-2012 endret for alvor vår forståelse av dalførets historie. Nå foreligger det bok om det største arkeologiske utgravningsprosjektet i Oppland.

Publisert 17. feb. 2015 15:11

I fjor sommer ble en grav med bevarte menneskebein funnet av Kulturhistorisk museum sine arkeologer i Brunstad, Vestfold. Her ble det gravd ut en 8000 år gammel steinalderlokalitet, hvor graven ble funnet mellom to bergknauser. Funnet er en sensasjon: Det er hittil ikke dokumentert jordgraver fra steinalderen med så mange bevarte menneskebein i Norge. Graven kaster blant annet lys på lite utforskede temaer som ritual og gravskikk i denne perioden. Graven med beinrestene kunne observeres som et mørkere fyllskifte av 1,5 x 1 m størrelse i felt.

Publisert 25. nov. 2014 13:54

Utforskeren Carl Lumholtz’ fotografier fra Mexico og Arizona 1890-1910. En vandreutstilling fra Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Mellom 1890 og 1910 tilbrakte den norske utforskeren Carl Lumholtz seks år og åtte måneder av sitt liv på reise i Mexico, nærmere bestemt i Sierra Madre-fjellene og Sonora-ørkenen. Formålet var å lære mer om menneskene der. Kunnskapen delte han med et stort og internasjonalt publikum gjennom bøker og utallige artikler og forelesninger.

Publisert 22. apr. 2014 14:36

Kanskje det ikke var kongen som samlet landet til ett rike, men tinget og det lokale samholdet. Hvis dette forskningsprosjektet har rett i sine konklusjoner, kan jeg (og sikkert mange andre) bare glemme skolelærdommen. Lederen for prosjektet sier til og med at det er naivt å tro at en konge med en hær på noen hundre soldater ville kunne tilrive seg og holde makten i et område. Tinget var svært viktig i territorialprosesser, og Kongen var helt avhengig av tinget.

av Ellen Semb

Publisert 6. nov. 2013 13:21

Vikingene dro ikke bare vestover for å røve. Mesteparten av silken i Osebergskipet kan ha blitt kjøpt på ærlig vis fra Persia.

Publisert 10. okt. 2013 14:07

Nyere forskning viser at mumiene ble lagt i lag på lag av kister. De egyptiske kistesettene bygger på det samme prinsippet som vi ser i kinesiske esker og russiske matryosjka-dukker. Les mer om Anders Bettums forskning på mumiekistene.

Publisert 28. jan. 2013 10:58

Carl Lumholtz var teologen som ble zoolog og botaniker, og siden hevet blikket fra plantene til menneskene og ble en av våre store utforskere. Hans fotografier av urfolk i Mexico ble tatt mellom 1890 og 1910 og stilles fra 1. februar ut i Historisk museum.