Steinaldergraven fra Brunstad – et sensasjonelt funn i Norge

I fjor sommer ble en grav med bevarte menneskebein funnet av Kulturhistorisk museum sine arkeologer i Brunstad, Vestfold. Her ble det gravd ut en 8000 år gammel steinalderlokalitet, hvor graven ble funnet mellom to bergknauser. Funnet er en sensasjon: Det er hittil ikke dokumentert jordgraver fra steinalderen med så mange bevarte menneskebein i Norge. Graven kaster blant annet lys på lite utforskede temaer som ritual og gravskikk i denne perioden. Graven med beinrestene kunne observeres som et mørkere fyllskifte av 1,5 x 1 m størrelse i felt.

Skjelettmaterialet var for skrøpelig for å bli gravd ut i felt. Her forbereder arkeologer og konservator uttak av beinmaterialet i preparater. Foto: Kulturhistorisk museum. UiO.

Det meget spesielle funnet ble tatt inn til Kulturhistorisk museum i juli 2014 for å foreta en utgravning i kontrollerte omgivelser på laboratoriet. I de siste ukene (januar/februar 2015) har et tverrfaglig team undersøkt preparatene som ble tatt inn i fjor sommer. Teamet består av en osteolog, som tar seg av utgravning, identifikasjon og analyse av beinmaterialet, en konservator, som bistår med konservering av det meget skrøpelige materiale, og en GIS-medarbeider som dokumenterer situasjonen underveis, i tett samarbeid med utgravningsleder og prosjektleder.

Osteologen graver frem skjelettrestene. Hocker-stillingen av lårbeinene sees tydelig. Graven måtte deles i flere preparater på grunn av den dødes plassering direkte på berget. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO.

Beinmaterialet var til dels meget nedbrutt. Utgravningen i laboratoriet kunne fastslå at det var et voksent individ som var lagt ned i graven. Kroppen var plassert liggende på ryggen med opptrukne ben, i en såkalt hocker-stilling. Denne kroppsholdningen er typisk i steinaldergraver og kjennes fra mange andre områder i Europa. Deler av skallen, ribbein, underarm og lårbein er bevart. Individets kjønn kan ikke fastslås ut ifra det beinmaterialet som er bevart. Det er ikke funnet gjenstander i graven. Gravgropen var delvis foret med flate stein.

Dokumentasjonen av utgravningssituasjonen og skjelettdelene er helt uvurderlig. Det ble anvendt fotogrammetri for å fremstille dreibare 3D-bilder. Disse kan senere settes sammen til en modell av graven.

Det er tatt ut prøver fra skjelettmaterialet samt jordprøver. Analyseresultatene vil i gunstig fall kunne bidra med å opplyse om den begravede personens diett og helsetilstand, samt gravens alder. Fordi kollagenet i beinmaterialet er meget nedbrutt, kan en nøyere datering med 14C-metode bli vanskelig. Første 14C-analyser bekrefter i alle fall en datering av skjelettmaterialet til steinalder, det vil si eldre enn 1800 f. Kr.

Tekst: Almut Schülke

 

Her kan du lese om funnet på nrk.no, aftenposten.no og forskning.no

Skallerest (øverst til høyre) in situ, her fremstilt gjennom 3D-dokumentasjon under anvendelse av fotogrammetri. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO.

Publisert 17. feb. 2015 15:11 - Sist endret 8. juli 2016 14:06