Ekstremflom i Gudbrandsdalen i forhistorien

Utgravningene fra 2011-2012 endret for alvor vår forståelse av dalførets historie. Nå foreligger det bok om det største arkeologiske utgravningsprosjektet i Oppland.

Arkeolog som viser liten gjenstand frem i hånden

Mari Malmer viser frem en, over 1500 år gammel meisel, funnet ved utgravningene

I yngre jernalder går det alvorlig galt i Gudbrandsdalen. Gunstige klimaforhold i de foregående århundrene hadde ført til at nye åkre og gårder ble etablert på tidligere utsatte steder. Når klimaet nok en gang endrer seg, og flom inntreffer stadig oftere, blir de nye parsellene og gårdene vanskeligere å opprettholde. Ekstremflommen i tidlig merovingertid setter et foreløpig punktum for jordbruket i dalbunnen og kan ha hatt stor innvirkning på den videre samfunnsutviklingen i dalføret.

Utgravningens viktigste resultater:

  • Oppdagelsen av tre jernaldergårder fra romertid og folkevandringstid,
  • Aktivitetsspor som forteller om bosetning, erverv og jordbruk helt tilbake til eldre bronsealder.
  • Ekstremflom inntraff både i førromersk jernalder og i tidlig merovingertid.
  • Bosetningene ble rammet av storflom og skred flere ganger

Les mer om dette og våre øvrige funn i heftet, eller oppsøk vår museumsbutikk hvor boka «Gård og utmark i Gudbrandsdalen» ligger til salgs.

Funn fra utgravningen
Arkeologene prøver å tolke de kjempe høye profilene

Publisert 27. nov. 2017 12:27 - Sist endret 10. okt. 2018 10:54