Vurderer du å søke NFR i 2019 med KHM som vertsinstitusjon?

Dersom du ikke jobber ved KHM, men planlegger å søke NFR til hovedfristen 10. april 2019 og ønsker at KHM skal vurdere å være vertskap for prosjektet ditt:

Les videre!

KHMs frist for eksterne som ønsker oss som vertskap: 1. februar 2019.

Send e-post til forskningsradgiver@khm.uio.no med

- foreløpig prosjekttittel

- hvilket NFR-program som er relevant

- kort redegjørelse for prosjektets relevans jf Kulturhistorisk museums satsingsområder

 

NFRs søknadsfrist: 10. april

 

Ansatte ved KHM finner informasjon om NFR-fristen 2019 og intern prosess her.

Spørsmål? Kontakt tone.wang@khm.uio.no

Publisert 12. feb. 2019 06:31 - Sist endret 6. juni 2019 10:13