English version of this page

Forsknings­arrangementer - Side 2

Bildet kan inneholde: blond, skulder, væpne, ledd, muskel.
Tid og sted: 26. sep. 2019 14:1516:30, KHM, Historisk museu, Frederiks gate 2, 3. etg.

The Shimmer and Shade of Gold: the project, the book, the collaboration

Tid og sted: 26. sep. 2019 14:1516:00, St. Olavs gate 29

Skipsgraver og skipssettinger som uttrykk for bruk av skjoldungemyten i yngre jernalders etablering av kongedømmer omkring Nordsjøen.

Tid og sted: 19. sep. 2019 14:1516:30, KHM, Historisk museum, Frederiks gate 2, 3. etg.

I Jórsalaborg þar er miðr heimr: Images of Jerusalem in Medieval Scandinavia

Bildet kan inneholde: middelaldersk arkitektur, arkitektur, kapell, kirke, bygning.
Tid og sted: 10. sep. 2019 17:0019:00, Oslo Ladegård

Mange norske kulturminner fra middelalderen er relatert til kirker på en eller annen måte. Det kan dreie seg om kirkebygg, ruiner, gravsteiner, liturgiske gjenstander, tekster og runeinnskrifter, og dessuten interiør av ulikt materiale. Tirsdag den 10. september kl. 17:00 ved Oslo Ladegård og Hallvardskirken i Gamlebyen i Oslo setter fire forskere oss inn i ulike aspekter ved middelalderens kirker. 

Bildet kan inneholde: tinning, tilpasning.
Tid og sted: 5. sep. 2019 14:1516:30, KHM, Historisk museum, Frederiks gate 2, 3. etg.

Hindu India against itself? Lessons from a mobile fieldwork 

Tid og sted: 26. aug. 2019 15:0017:00, Foredragssalen, Frederiksgate 2

KHMs forskningsråd tar opp tråden fra det vellykkede arrangementet i 2018 og ønsker alle tilsatte velkommen til årets Feiring av forskning ved KHM.

Tid og sted: 26. aug. 2019 09:0015:00, Foredragssalen, Frederiksgate 2

Velkommen til årets PhD-dag ved KHM!

Bilde av seminarinnleder.
Tid og sted: 11. juni 2019 14:1516:00, Historisk museum

Capitalism as Problem-Space: Reconsidering Ethnographic Analysis of Economies at Large

Tid og sted: 6. juni 2019 14:1516:30, KHM, Frederiks gt. 2, 3. etg.

The beauty of virginity. Aesthetics, adornment and symbols of sanctity in representations of virgins in Late Antiquity

Bildet kan inneholde: Blåkraftsarbeider, Bygningsarbeider, Jord, Personlig verneutstyr, Tre.
Tid og sted: 4. juni 2019 17:0019:00, Oppmøte utenfor Oslo Ladegård

Hvordan var det å bo i middelalderbyen Oslo?

Bildet kan inneholde: Hånd, Finger, Væpne, Muskel, Animasjon.
Tid og sted: 23. mai 2019 09:0024. mai 2019 16:00, Professorboligen ground floor, Karl Johans gate 47, Oslo

The Museum of Cultural History, in collaboration with Goethe-Insitut, is proud to present the international conference at the crossroads of cultural history, contemporary art, museums and poetry. The conference addresses various topics related to migration, displacement, and the continued effects of colonization through talks and discussions that are intended to raise awareness, tolerance, and hope for the future.​

Tid og sted: 21. mai 2019 19:0020:30, Najonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Game of Thrones er fantasy. Men serien forteller også mye om middelalderen - faktisk langt mer enn det mange såkalt «historiske» serier gjør! I dette seminaret vil tre middelalderforskere utforske og diskutere forholdet mellom GoT og middelalderen: arkeolog Marianne Moen fokuserer på moderlige mødre og hardføre fedre, kunsthistoriker Linn Borgen ser på arkitekturen som moralsk kompass, mens historiker Hans Jacob Orning undersøker politiske dilemmaer. Møtet ledes av filolog og journalist i Klassekampen Carline Tromp.

Tid og sted: 9. mai 2019 14:1516:30, KHM, Frederiksgt. 2, 3. etg.

Re-opening the case for human sacrifice:  distinguishing myths from reality 

Tid og sted: 11. apr. 2019 14:1516:30, KHM, Frederikgs gt. 2, 3. etg.

Apocatastasis and Preservation

Foto: Justin Kimball, KHM
Tid og sted: 9. apr. 2019 17:0020:00, P.A.Munchs hus, seminarrom 360

Hvordan var Viken organisert politisk og rettslig fra romertid til høymiddelalder? Eldre runeinnskrifter vitner om jarler i dette området og arkeologiske utgravninger har avdekket rettslige og militære samlingsplasser. Fra 600-tallet vokser Borre frem som maktsenter for regionen Vingulmark og Vestfold. Hvilken påvirkning hadde dette på den rettslige organiseringen av området? Og hvordan endret organiseringen seg i rikssamlingsprosessen fra 900-tallet og med integrasjonen av Ranrike fra 1000-tallet og fremveksten av et samlet rettsområde - Borgartingslagen.

Tid og sted: 4. apr. 2019 14:1516:30, KHM, Frederiks gt. 2, 3. etg.

The Healer and the Psychiatrist: The Value of Video, the Efficacy of Spirits, and Social Health in Tonga

Tid og sted: 28. mars 2019 14:1517:15, KHM, Frederiks gate 2, 3. etg.

Politics and Beyond: Placemaking in Northern Ireland (and other post-conflict societies

Tid og sted: 26. feb. 2019 17:0018:00, 12. etasje, Niels Treschows hus, Blindern

Styret innkaller med dette foreningens medlemmer til årsmøte.

Graf
Tid og sted: 17. jan. 2019 14:1516:00, Seminarrommet

Velkommen til arkeologisk seminar. Populasjonsstørrelse og befolkningstetthet er sentrale variabler for å forstå samfunnsutviklingen. De har sterk innvirkning på kunnskapsoverføring, genetisk utvikling, spredning av sykdommer og utvikling av økonomi.

Tid og sted: 12. des. 2018 12:0014. des. 2018 13:00, Auditorium 1, Georg Sverdrups hus

Welcome to The ViS Conference 2018.

Tid: 27. nov. 2018 09:0012:00

Forskergruppene ved Kulturhistorisk museum gjør opp status.

Portrait of Thomas Hylland Eriksen
Tid og sted: 5. juni 2018 13:1515:00, Foredragssalen, Historisk museum, Frederiksgate 2

We are pleased to announce Thomas Hylland Eriksen as our first speaker for the Gutorm Gjessing Lecture Series, with the lecture "Cooling down the overheated Anthropocene - Lessons from anthropology and cultural history".

Tid og sted: 2. des. 20154. des. 2015, Auditorium 1, Georg Sverdrups hus

Welcome to Vikings: Beyond Boundaries (The ViS Conference 2015), an open conference on Viking Age studies in Oslo 2nd—4th December 2015.

Bildet kan inneholde: fjellrike landformer, fjell, himmel, fjellkjede, sky.
Tid og sted: 23. sep. 2015 12:0016:00, Seminarrom, St. Olavsgt 29

Halvdags forskingsseminar om samfunnsmessige endringar på 500-talet e.Kr. Kulturhistorisk museum, 23. september 2015, kl. 12.15. Velkommen.

Tid og sted: 3. mars 2015 13:0017:00, Foredragssalen, Historisk museum

How do objects, places, spaces or practices get a place in ‘the global museum’? This seminar seeks to take advantage of what we as a museum already know and do, as the entire academic staff of the Museum of Cultural History in various ways engages in heritage making; as advisors to the Directorate of Cultural Management, as archaeologists, as keepers of collections, as conservators, as curators, exhibition designers, as magazine administrators, or as anthropologists. To discover our strengths, this seminar represents a first effort to engage in a joint comparative exploration of what such ‘makings’ of cultural heritage, world heritage, museum objects and archaeological objects have in common.