Forsknings­arrangementer - Side 5

Tid og sted: 3. juni 2015 - 4. juni 2015, Norsk Fjellmuseum i Lom

Fjellfisket i Norge har hatt stor betydning i tusenvis av år. Nye arkeologiske undersøkelser i og ved fjellvannet Tesse i Oppland har frembragt et omfattende materiale, som danner en spennende innfallsport til denne delen av vår historie.

Tid og sted: 28. mai 2015 14:15 - 16:00, Pauserommet 3 etg. Historisk Museum
Tid og sted: 19. mai 2015 - 22. mai 2015, Gdansk, Poland

Konferansen Condition.2015 – Conservation and digitalization conference – avholdes i Gdańsk, Polen, 19.-22. mai 2015.

Tid og sted: 16. mai 2015, Kalamazoo, Michigan, USA

Economies of Salvation 1100-1300: session at the 50th International Congress on Medieval Studies, Western Michigan University, Kalamazoo.

Book cover
Tid og sted: 7. mai 2015 13:00 - 17:00, 2nd floor, Professorboligen, Karl Johans gate 47

Objects and Imagination. Perspectives on Materialization and Meaning, edited by Øivind Fuglerud and Leon Wainwright, New York and Oxford: Berghahn, 2015.

Tid og sted: 23. apr. 2015 14:15 - 16:00, Møterom 3. etg., Historisk museum

Nunalleq: The Yupiit and the Arctic World.

Tid og sted: 9. apr. 2015 14:00 - 16:00, Møterom 3. etg., Historisk museum

'Soldiers in Gray: Vicarious experience and the power of things in American Civil War re-enactment.

Mads' Daugbjerg researches the intersections and grey zones between heritage practices, experience-oriented tourism and identity work, the meaning and power of specific sites; personal and collective memory; the heritage concept and its implications and connotations; and the so-called "experience economy" and what we should take an experience to be in various contexts.

Tid og sted: 26. mars 2015 14:15 - 16:00, Møterom 3. etg., Historisk museum

Samtidsindsamling, videndeling og medkuratering, ved Mille Gabriel - antropolog og museumsinspektør på Etnografisk Samling ved Nationalmuseet i København.

Tid og sted: 3. mars 2015 13:00 - 17:00, Foredragssalen, Historisk museum

How do objects, places, spaces or practices get a place in ‘the global museum’? This seminar seeks to take advantage of what we as a museum already know and do, as the entire academic staff of the Museum of Cultural History in various ways engages in heritage making; as advisors to the Directorate of Cultural Management, as archaeologists, as keepers of collections, as conservators, as curators, exhibition designers, as magazine administrators, or as anthropologists. To discover our strengths, this seminar represents a first effort to engage in a joint comparative exploration of what such ‘makings’ of cultural heritage, world heritage, museum objects and archaeological objects have in common.

Tid og sted: 3. mars 2015 09:00 - 4. mars 2015 16:00, Kulturhistorisk museum, Oslo

Formålet med seminaret er å arbeide målrettet med artikkeltekster til bind I av prosjektpublikasjonene ’Towards an Archaeology of Salvation in the Middle Ages’ (arbeidstittel).

Deltakere: 

Nanouschka Myrberg Burström (Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholm), Jon Anders Risvaag (Videnskabsmuseet, NTNU, Trondheim), Ragnheidur Traustadottir (Island), Henriette Rensbro (Nationalmuseet, København), Alf Tore Hommedal (Universitetsmuseet i Bergen), Steinar Kristensen (KHM), Håkon Roland (KHM), Anette Sættem (KHM), Marie Amundsen (KHM), Peter Bjerregaard (KHM) og Svein H Gullbekk (KHM).

Tid og sted: 24. feb. 2015 12:15 - 16:00, Norges Bank-salen, Historisk museum

Tre forskere med forskjellig faglig tilnærming vil forelese og diskutere frelsens økonomi, kirkerommet og liturgi og nattverden og offertoriet:

Dr. Giles Gasper, Durham University: 'Running an Economy: spiritual and material'

Dr. Martin J. Wangsgaard, Nationalmuseet, København: 'Fromme gaver - Møntudveksling og kirkerum'

Dr. Olav Tveito, Den norske kirke, Oslo: 'Alteret som et sted for offer'

Innledning ved Svein H Gullbekk, KHM

Tid og sted: 24. feb. 2015 12:15 - 16:00, Norges Bank-salen, Historisk museum, Oslo

Tre forskere med forskjellig faglig tilnærming vil forelese og diskutere frelsens økonomi, kirkerommet og liturgi og nattverden og offertoriet:

Dr. Giles Gasper, Durham University: 'Running an Economy: spiritual and material'

Dr. Martin J. Wangsgaard, Nationalmuseet, København: 'Fromme gaver - Møntudveksling og kirkerum'

Dr. Olav Tveito, Den norske kirke, Oslo: 'Alteret som et sted for offer'

 

Innledning ved Svein H Gullbekk, KHM

Tid og sted: 22. jan. 2015 14:15, Møterom 3. etg, Historisk museum
Tid og sted: 11. des. 2014 14:15 - 16:00, Historisk Museum

Paul Wenzel Geissler, Department of Social Anthropology, University of Oslo.

Tid og sted: 3. des. 2014 10:00 - 5. des. 2014 13:00, Auditorium 1, Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo.

Kulturhistorisk museums forskergruppe for vikingtid (ViS) inviterer til den åpne konferansen Skandinavia: Ett, tre, eller mange ved Kulturhistorisk museum, Universitet i Oslo. Konferansen arrangeres i samarbeid med Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) ved Universitetet i Oslo.

Tid og sted: 27. nov. 2014 14:15 - 16:00, Historisk museum
Tid og sted: 24. nov. 2014 09:15 - 17:30, St. Johns College, Durham University

The workshop will explore research from the Norwegian Research Council funded project: Religion and Money: the Economy of Salvation in the Middle Ages, from stave church architecture, archaeology and liturgical space; coin finds in churches from Norway, Sweden and Denmark; Norwegian nuns and nunneries; and images of coin and money in 12th and 13th religious writing.

Tid og sted: 22. nov. 2014, Durham Cathedral

Attitudes to money have been a challenge for Christians through the centuries. In this study day, organised by the Institute of Medieval and Early Modern Studies, Durham University and the Museum of Cultural History, Oslo University Dr Giles Gasper, Professor Svein Gullbekk and Rosalind Green will focus on earlier theological and historical approaches to the issues that money raises for us today.

Read more on Durham Cathedral website 

 

Tid og sted: 20. nov. 2014 14:15 - 16:00, Historisk museum

Professor Jørgen Christian Meyer ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB, snakker om arkeologi, kulturarv og politikk i et syrisk-norsk forskningsprosjekt.

Tid og sted: 18. nov. 2014 13:00 - 16:00, St. Olavs gate 29

Tilbakeføringsproblematikk berører alle KHMs avdelinger og forskere. Gjenstanders politiske konteksutaliseringer er noe forvaltere av faget og gjenstandene bør være oppmerksomme på. I museale sammenhenger approprieres og reapproprieres gjenstander over tid og grenser på en måte som endrer perspektiver på politikk, verdier og symbolikk.

Tid og sted: 4. nov. 2014 - 7. nov. 2014, Uppsala Universitet

Workshopen "Mynt, liturgi och praxis i kyrkorummet" kommer att handla om olika aspekter av liturgin och användningen av kyrkorummet under medeltiden. Workshopen kommer bestå av föredrag, textseminarier och en exkursion. 

Presentasjon av åpen forelesning ved Campus Gotland.

Tid og sted: 23. okt. 2014 14:15 - 16:00, Historisk museum

Førsteamanuensis i arkeologi, Marianne Vedeler snakker om forsknings- og utstillingsprosjektet "Ta det personlig".

Tid og sted: 13. okt. 2014 - 14. okt. 2014, Riksantikvaren

Den 7. norske CAA (Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology)-konferansen arrangeres i Oslo 13. og 14. oktober.

Tid og sted: 9. okt. 2014 14:15 - 25. sep. 2014 16:00, Historisk museum

Hva skjer med kulturarv når det er krig, eller samfunnet går i oppløsning? Hva er egentlig kulturarv? Noen definisjoner og avgrensninger er nødvendig. Og hva er forresten krig? Også her nødvendig å klargjøre hva vi snakker om. Hva gjør verdenssamfunnet for å gi kulturarv beskyttelse i krig? Hva finnes av internasjonale regler og avtaler? Og hvor står Norge? Hva er Blue Shield, og hva kan vi som fagfolk bidra med for å redde kulturarv som trues av ødeleggelse?

Tid og sted: 4. sep. 2014 14:00 - 16:00, Møterom, 3 etg. SENK

Dramaturgiske innganger og performative verktøy i utstillingskonsept.

Med Seksjonssjef for Utstillings og publikumsseksjonen, Inger Astri Kobbevik.