Forsknings­arrangementer - Side 2

Tid og sted: 24. nov. 2017 08:30 - 16:00, Foredragssalen, Historisk museum

De siste 10-15 årene har det pågått en formidabel utvikling av nye metoder innenfor de vitenskapelige disipliner som utgjør KHMs fagkrets. Målet med dette seminaret er å diskutere de nye metodenes virkning på tolkninger av kultur og samfunn.

Tid og sted: 16. nov. 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

Textiles as meta-communication: towards an indigenous epistemology of silk material.

Tid og sted: 31. okt. 2017 09:00 - 15:00, Vikingskipshuset og Norsk Folkemuseum

Når styrker film opplevelsen av en museumsutstilling og når er film til hinder for publikums utforsking av unike gjenstander? Gjennom diskusjon og innlegg fra både eksterne eksperter og museets egne fagfolk, vil seminaret å gi økt kompetanse i bruk av film i museumsutstillinger.

Tid og sted: 27. okt. 2017 09:00 - 10:30, Seminarrommet 3. etg, Historisk museum

Museal indrevisjon gjenoppstår fra dvalen! Målet med MI er å skape en uformell diskusjonsflate for alle museets ansatte rundt spørsmål som oppstår i skjæringspunktene mellom våre tre F'er: Forskning, forvaltning og formidling. Velkommen!

Tid og sted: 26. okt. 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

The museum as trap: thoughts on exhibition making.

Tid og sted: 18. okt. 2017 - 19. okt. 2017, Professorboligen
Tid og sted: 13. okt. 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

What is the real trap: domination and mutualism in Gwich’in sensibilities about trapping and industrial development alternatives.

Tid og sted: 26. sep. 2017 14:15 - 16:00, Historisk museum

The Right to Be Lazy, Revisited

Tid og sted: 19. sep. 2017 14:15 - 16:00, Historisk museum

Systemic Enfolding: Financial Risk and Capitalising on Poverty in India

Tid og sted: 14. sep. 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

Household Finances, Offshore Money, and Bonds of Kinship in Financialized Central Asia

Tid og sted: 11. sep. 2017 09:00 - 16:30, Historisk museum

Stories of individuals "are much better suited to dis­playing the depths of our humanity" than large, national museums, according to Orhan Pamuk. This seminar explores the author's museum vision in conjunction with the exhibition "Orhan Pamuk: The Art of Fiction" at The Museum of Cultural History. The program features international scholars within museology, cultural studies, social anthropology, and other subjects.

Tid og sted: 5. sep. 2017 14:15 - 16:00, Historisk museum

The Chain of Security

Tid og sted: 31. aug. 2017 14:15 - 16:00, Møterom 3. etg., Historisk museum

Pilegrimsmerker og hellige reiser i middelalderen.

Tid og sted: 22. juni 2017 - 24. juni 2017, Winterthur, Switzerland

Coins in the church – a European perspective: Liturgy, economic practice and devotional use of money

International Conference Winterthur, June 22–24, 2017

Kulturzentrum Alte Kaserne, Technikumstrasse 8, CH-­‐8400   Winterthur

Contact: Please contact benedikt.zaech@bluewin.ch.

Tid og sted: 7. juni 2017, Museum of Cuktural History, Oslo

Preparing for the upcoming conference in Winterthur in Switzerland 22-23 June the Scandinavian speakers join forces in Oslo.

Venue: Museum of Cultural History, Oslo University.

Tid: 6. juni 2017 - 10. juni 2017

I 1977 ble det første nordiske bronsealdersymposium holdt på Isegran i Østfold. I 2017 vil 40-årsjubileet for symposiumserien bli feiret, denne gangen i Oslo.

Tid og sted: 1. juni 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

Bodily relations and reciprocity in the art of Sonia Khurana.

Tid og sted: 28. mai 2017 10:00 - 12:30, professorboligen, UiO, Oslo

I forbindelse med Nordisk Numismatisk Unions møte i Oslo 27-28. mai vil den ene halvdelen av det faglige seminaret som ledsager møtet være om myntfunn i kirker.

Innledning ved Svein H Gullbekk, Kulturhistorisk museum, UiO

Tid og sted: 23. mai 2017 19:00 - 20:00, 4. etasje i Niels Treschows hus, Blindern

Foredrag Collegium Medievale: Svein H Gullbekk, Religion og penger: Kirken, religiøs praksis og monetarisering.

Med utgangspunkt i myntfunn, arkeologiske kontekster og historiske kilder vil foredraget omhandle en diskusjon av kirken og religiøs praksis som drivkraft for utbredelse av mynt og monetarisering i Norge og Skandinavia i middelalderen.

Tid og sted: 18. mai 2017 14:15 - 16:00, Møterom 3. etg., Historisk museum

Antropologi og etnografi på biblioteket. Metodiske og metodologiske refleksjoner fra et forskningsprosjekt på HumSam-bibilioteket (UB)

Tid og sted: 27. apr. 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

War Ceremonies and Boar Hunting in a Tsou Community in Taiwan: Living Indigeneity in Global East Asia.

Graveskje
Tid og sted: 20. apr. 2017 10:00 - 16:00, , Stallen i Professorboligen, UiO

Årsmøte 2017. The Association of Critical Heritage Studies - the Norwegian Chapter (ACHS-N).

Åpent seminar – alle er velkomne!

Tid og sted: 30. mars 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital.

Tid og sted: 16. mars 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

The co-evolution of instruments, notation and music practice: a case of material and immaterial entanglement in cultural evolution.

Tid og sted: 15. mars 2017 13:00 - 15:00, Professorboligen, KHM, UiO, Oslo

Seminar ved Kulturhistorisk museum: Stipendiat Olav Gundersen, Aarhus Universitet innleder om 'By og land: mynter og kommersialisering i Danmarks middelalder'. Innledning til emnet ved professor Svein H Gullbekk, KHM.

Oppnevnte meningsutvekslere: Førsteamanuensis Jon Anders Risvaag, NTNU; professor Marianne Vedeler, KHM og professor Svein H Gullbekk, KHM.