Arkeologisk seminar

Tidligere

Tid og sted: 28. mai 2020 14:1516:00, Seminarrom, St. Olavs gate 29

På grunn av forebygging av koronasmitte er arrangementet avlyst. Les mer på UiO.no.

Tilbakeføring av kulturgjenstander i diplomatiet.

Tid og sted: 26. mars 2020 14:1516:00, Seminarrom, St. Olavs gate 29

På grunn av forebygging av koronasmitte er arrangementet avlyst. Les mer på UiO.no.

Arkeologiske perspektiver på "menneske - død - begravelse" - med eksempler fra steinalderen.

Tid og sted: 5. mars 2020 14:1516:00, Seminarrom, St. Olavs gate 29

Determinisme og positivisme? Noen vitenskapsteoretiske utfordringer i moderne katastrofearkeologi.

Fotografi av Terje Lodahl.
Tid og sted: 6. feb. 2020 14:1516:00, St. Olavs gate 29

Når fikk homo sapiens språk? Den lingvistiske debatten.

Tid og sted: 26. sep. 2019 14:1516:00, St. Olavs gate 29

Skipsgraver og skipssettinger som uttrykk for bruk av skjoldungemyten i yngre jernalders etablering av kongedømmer omkring Nordsjøen.

Graf
Tid og sted: 17. jan. 2019 14:1516:00, Seminarrommet

Velkommen til arkeologisk seminar. Populasjonsstørrelse og befolkningstetthet er sentrale variabler for å forstå samfunnsutviklingen. De har sterk innvirkning på kunnskapsoverføring, genetisk utvikling, spredning av sykdommer og utvikling av økonomi.