Arkeologisk seminar med Dagfinn Skre

Hva er penger? Betalingsmidler og -praksiser i skandinavisk jernalder og vikingtid.

Bilde av Dagfinn Skre

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO

Studiet av monetarisering baserer seg gjerne på penge-media, i skandinavisk jernalder og vikingtid vil det si mynt eller edle metaller som hadde verdi etter vekt. Men monetarisering er ikke bare penge-medienes historie, det er vel så mye en historie om selve BRUKEN av penger.

En hovedretning innenfor pengeteori argumenterer for at det er bestemte praksiser som definerer en transaksjon som monetær, ikke hvilke betalingsmidler som brukes. Med utgangspunkt i det som kalles 'Modern Money Theory' har Dagfinn Skre forsøkt å knytte sammen folkevandringstidens (ca. 400-550) bruk av oppdelt og veid gull med vikingtidens (ca. 800-1050) bruk av sølv og mynt.

En forståelse av monetarisering som et sett av praksiser gjør det mulig å forklare hvorfor folkevandringstidgullets terminologi og vektenheter har blitt videreført i vikingtidens sølvbruk, selv om det ikke finnes funn av vekter, vektlodd eller edelmetall brukt til betaling fra den mellomliggende merovingertiden (ca. 550-800). En praksis-tilnærming til monetarisering knytter den dessuten nært opp til periodens sosiale og kulturelle endringer, og gjør den relevant for en rekke forskningstemaer.

Publisert 4. okt. 2018 08:27 - Sist endret 4. jan. 2019 09:40