Arkeologisk seminar med Terje Lohndal (NTNU og UiT)

Når fikk homo sapiens språk? Den lingvistiske debatten.

Fotografi av Terje Lodahl.

Terje Lohndal. Foto: Terje Trobe, Trondheim/NTNU

Foto: Terje Trobe, Trondheim/NTNU

Språkets opprinnelse har lenge fascinert mennesket. Det har også lenge fascinert lingvister, og de siste 20 årene har spørsmålet igjen blitt en het potet i lingvistisk forskning. Det skrives og publiseres en rekke bøker og artikler hvert eneste år.

Dette foredraget vil forsøke å tegne opp et kart over ulike posisjoner som lingvister har inntatt når det gjelder språkets evolusjon. Især vil det fokusere på en hovedforskjell mellom de som mener språk er unikt og ikke passer inn i normale forklaringsmodeller (at det er en slags mutasjon), og de som mener at språk bare er nok et eksempel på evolusjon gjennom naturlig utvalg.

I tillegg vil foredraget illustrere litt av språkets enorme kompleksitet og hvor vanskelig det er å lage gode modeller av språkets opprinnelse.

Kommentator

Nils Christian Stenseth (UiO)

Arrangør

Lene Melheim og Iver Neumann
Publisert 14. jan. 2020 13:35 - Sist endret 22. apr. 2020 09:02